ఆంధ్రవాఙ్మయ సూచిక

కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు

ఆంధ్రవాఙ్మయ సూచిక

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 480/-

ISBN: 81-7443-005-9
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/4 క్రౌను
మొత్తం పేజీలు: 624

గురించి

1816-1927 మధ్యకాలంలో అచ్ఛయిన తెలుగు పుస్తకాల గురించిన సమాచారాన్ని సాధికారికమైన ఆధారకారికమైన ఆధారగ్రంథం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *