పద్య సాహిత్యం: సంఘచరిత్ర (1900-1950)

బూదరాజు రాధాకృష్ణ

పద్యసాహిత్యం: సంఘచరిత్ర

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 25/-

ISBN: 81-7443-019-9
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: IV+60

గురించి

ఈ వ్యాసంలో దొరికినంతలో చేతనైనంతలో 1900-1950 మధ్యకాలంలో తెలుగు పద్యసాహిత్యం ద్వారా తెలియవచ్చే సంఘచరిత్రను వివరించే ప్రయత్నం జరిగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *