పురాణనామచంద్రిక

యెనమండ్రం వెంకట్రామయ్య

పురాణనామచంద్రిక

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 120/-

ISBN: 81-7443-004-0
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 రాయల్
మొత్తం పేజీలు: 252

గురించి

పురాణాల్లో తారసిల్లే దేవతలు, ఋషులు, రాజులు, ప్రదేశాలు మొదలగువాటి గురించి వివరణలు సంక్షిప్తంగా ఉన్నా విషయలోపంలేని అకారాది నిఘంటువు. సాహిత్యాభిమానులకు, పురాణేతిహాసాలు అధ్యయనంచేసేవారికి కరదీపిక.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *