ప్రాకృతగ్రంథకర్తలూ ప్రజాసేవాను

పంచాగ్నుల ఆదినారాయణశాస్త్రి

ప్రాకృతగ్రంథకర్తలూ ప్రజాసేవాను

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 30/-

ISBN: 81-7443-003-2
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: 128

గురించి

ప్రాకృత సాహిత్యవైభవాన్నీ, చరిత్రనీ స్థూలంగా వెల్లడించే గ్రంథం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *