ప్రాచీనాంధ్ర నౌకాజీవనము

భావరాజు వేంకటకృష్ణరావు

ప్రాచీనాంధ్ర నౌకాజీవనము

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 75/-

ISBN: 81-7443-012-1
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: 173

గురించి

రెండువేల సంవత్సరాల ప్రాచీనాంధ్ర నౌకాజీవనచరిత్రను సాక్ష్యాధారాల సమన్వయంతో సాక్షాత్కరింపజేసే ఏకైక అక్షరనీరాజనం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *