మాధవ నిదావము

డి.వి. గోపాలాచార్యులు

మాధవ నిదావము

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 450/-

ISBN: 81-7443-006-7
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 రాయల్
మొత్తం పేజీలు: 535

గురించి

వ్యాధి-నిర్ణయంలో చికిత్సకులకు కరదీపిక యీ గ్రంథం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *