వంతెన

ఉషారాణి భాటియా

వంతెన

పుస్తక సమాచారం

ధర: ₹ 50/-

ISBN: 81-7443-013-X
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: 123

గురించి

“చెప్పాలనుకున్నదాన్ని సూటిగా క్లుప్తంగా చెప్పి మెప్పించే రచయితలు కొందరు ఉంటారు. వారిలో ఉషారాణి భాటియా ఒకరని చెప్పొచ్చు… వంతెన కథాసంపుటిలో 20 చిన్నకథలున్నాయి. ప్రతీ కథలో మనకు అనుభూతి అనే ఒక మంచి బహుమతి లభిస్తుంది.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *