స్వీయచరిత్రము

చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము

స్వీయచరిత్రము

పుస్తక సమాచారం

స్టాకు లేదు

ISBN: 81-7443-022-9
భాష: తెలుగు
పరిమాణం: 1/8 డెమ్మీ
మొత్తం పేజీలు: 434

గురించి

భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు
హిందువులు లేగదూడలై ఏడ్చుచుండ
తెల్లవారను గడుసరి గొల్లవారు
పితుకుచున్నారు మూతులు బిగియగట్టి

భారత స్వాతంత్ర్య సమరం జరుగుతున్న కాలంలో తెలుగువారిని ఉత్తేజపరిచిన అద్భుతమైన పద్యం ఇదంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఈ పద్యం చెప్పిన చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారి ఆత్మకథ ఇది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *