P

Adhunika Vyavahara Kosham (ఆధునిక వ్యవహారకోశం)Boodaraju Radhakrishna

పదం అర్థం
presidential address అధ్యక్ష ప్రసంగం అధ్యక్షోపన్యాసం
president’s address రాష్ట్రపతి/సభాపతి ప్రసంగం
plain answer తిన్నని/స్పష్టమైన జవాబు
put in an appearance హాజరగు ఉపస్థితుడగు
pay attention శ్రద్ధచూపు దృష్టిపెట్టు
power of attorney ముఖ్తార్నామా
pitched battle తుములయుద్ధం
papal bull పోపు శ్రీముఖం
paid up capital చెల్లించిన మూలధనం
put the cart before the horse ముందు వెనకలు గుర్తించకపోవు అస్తవ్యస్తంగా వ్యవహరించు
put in the cold storage నిరవధికంగా వాయిదా వేయు ఎటూ తేల్చకుండు
paint in bright colour పెంచి చెప్పు అతిశయోక్తులు చెప్పు/పలుకు
privileges committee ప్రత్యేక హక్కుల సంఘం
prime cost ప్రధాన వ్యయం
public debt ప్రజారుణం
prompt delivery సకాలంలో బట్వాడా
preventive detention నివారక నిరోధం
political economy రాజకీయార్థిక వ్యవస్థ
put a good face on సాహసించు ధైర్యంగా నిలబడు
press gutter బూతు పత్రిక నాసిరకం పత్రిక
primary health centre ప్రాథమికారోగ్య కేంద్రం
pay homage to శ్రద్ధాంజలి ఘటించు
puisne judge (హైకోర్టు సూప్రీంకోర్టుల్లో – హోదాలో) ప్రధాన న్యాయమూర్తి కన్న చిన్నన్యాయమూర్తి
poet laureate ఆస్థానకవి
penal law దండనీతి శిక్షాస్మృతి
private meeting ఏకాంత సభ రహస్య సమావేశం
public meeting బహిరంగ సభ
powdered milk పొడిగామార్చిన పాలు
presence of mind ఏకాగ్రత స్ఫురణ
path of moderation మధ్యేమార్గం సంయమ మార్గం
peri-natal జననసమయ
post-natal జననానంతర
pre-natal జననపూర్వ
pay the debt of nature మరణించు ప్రకృతి రుణం తీర్చు/చెల్లించు
pay through the nose శ్రమించి చెల్లించు
put one's nose out of joint పొగరుతగ్గించు
put in one's oars అడగని సలహానిచ్చు కాస్సేపు పని ఆపు కాళ్ళుదూర్చు
pour oil on the flame అగ్నికి అజ్యంపోయు మంటను ద్విగుణీకరించు
pour oil on the troubled water తగాదా తీర్చు/శాంతింపజేయు
pay overtime అతిరిక్తసమయ వేతనం
p.e.n. ఒక సాహితీ సంస్థ
pace n గమనం గతి నడక అడుగు తీరు v మెల్లగా నడచు
pacemaker గతిప్రేరకం
pacemaker cardiac హృదయగతిప్రేరకం
pachyderm మోటుచర్మంగల
pacific (ప్రశాంత) శాంతికాముక
pacification శాంతింపజేయటం రాజీకుదర్చటం; శాంతి స్థాపన/సంధి
pacifism శాంతివాదం శాంతి కాముకత/నీతి; యుద్ధవ్యతిరేక సిద్ధాంతం అహింసావాదం
pacifist శాంతివాది; యుద్ధవ్యతిరేకి అహింసావాది
pacify శాంతపరచు అంగీకరింపజేయు
pack n కట్ట మూట బస్తా; దళం సమూహం వేటకుక్కల గుంపు బరువు భారం v కట్టు చుట్టు నింపు; రవాణా చేయు పంపు
pack animal బరువులుమోసే జంతువు
pack horse సామానులుమోసే గుర్రం
package బంగీ కట్ట మూట పొట్లం
package deal కలిసికట్టు ఏర్పాటు టోకుబేరం
packer కట్టలుకట్టే వ్యక్తి/యంత్రం
packet చిన్నకట్ట బంగీ పొట్లం; గణం వేష్టనం
packing సామానుకట్టడం పొట్లం/మూట కట్టడం బంగీకట్టడం
packing paper చుట్ట/బంగీ కాగితం
packman బరువులుమోసే వ్యక్తి
pact ఒడంబడిక ఒప్పందం సంధి; బంధకం
pad n మెత్త కుదురు దిండు మెత్తుడు అట్ట v మెత్తబరచు ఒత్తుపెట్టు
paddle (పడవనడిపే) చిన్న తెడ్డు v పడవ నడుపు నీళ్ళలో కాళ్ళూచేతులూ ఆడించు
paddle-wheel తెడ్లచక్రం
paddock వీధి చిన్న ఆవరణ; గోదురుకప్ప
paddy ధాన్యం వడ్లు
padlock n కప్పతాళం బయటినుంచి వేసే తాళం v తాళం పెట్టు/వేయు
paean విజయగీతిక; స్తోత్రం దేవతాస్తవం
paediatrician శిశువైద్య ప్రవీణుడు శిశువ్యాధి చికిత్సకుడు
paediatrics శిశువైద్యం శిశురోగవిద్య
paediatrics centre శిశువైద్య (చికిత్సా) కేంద్రం
pagan క్రైస్తవమతేతరుడు; ధర్మాన్ని అతిక్రమించే వ్యక్తి అనాగరకుడు; బహుదేవతారాధకుడు మత వ్యతిరేకవాది
page పుట; కుర్రవాడు
pageant సమారోహం ఊరేగింపు డాబు
pageant type aid ఉత్సవరూపి సాధనం
pageantry సమారోహం ఉత్సవం ఊరేగింపు
pain n నొప్పి బాధ వేదన శూల పీడ; ప్రసవ వేదన నులి; ఆపద యాతన v బాధపెట్టు నొప్పించు దుఃఖం కలిగించు
pain cardiac గుండెనొప్పి
pain colicky శూలనొప్పి
pain griping (కడుపు)నులినొప్పి
pain labour పురిటినొప్పి/ప్రసవవేదన
pain lowback నడుమునొప్పి
paint n రంగు పూత మెరుగు v రంగువేయు చిత్రించు రంగు పూయు
painter చిత్రకారుడు రంగులువేసే వ్యక్తి
painting చిత్రలేఖనం చిత్రకళ రంగులు వేయటం
pair n జత జంట జోడీ యుగ్మం మిథునం దంపతులు భార్యాభర్తలు v జత కూడు/కూర్చు జోడించు జంట కూర్చు
pairing జత/జంట కట్టడం
pal (ఆంతరంగిక) అనుచరుడు
palace ప్రాసాదం (రాజ) భవనం
palaeo పురా(తన) ప్రాచీన
palaeography పురాతనలిపిశాస్త్రం శాసనలిపి శాస్త్రం
palaeolith పాతరాతియుగపు
palaeolithic age పాతరాతియుగం ప్రాచీన పూర్వశిలాయుగం
palatable (నోటికి) హితవైన రుచికర
palatal తాలవ్య(వ్యం)
palatalization తాలవ్యీకరణం
palate తాలువు అంగిలి
palate cleft అంగిట్లో తొర్రి
palate hard కఠిన తాలువు
palate soft మృదు తాలువు
palatial రాజసౌధం లాంటి సౌధ సంబంధి; వైభవంగల
palatine తాలు సంబంధి
palaver మాటామంతీ సంభాషణ; పొగడ్త n హద్దు
pale adj పాలిపోయిన తెల్లబోయిన వివర్ణ n కంచె సీమ గుంజ కొయ్య v వివర్ణమగు వెలవెలబోవు; (గుంజలతో) ఆవరణ ఏర్పరచు
paleography పురాలిపి శాస్త్రం
paleolithic పాతరాతియుగం నాటి
paleontology లుప్తజంతుశాస్త్రం
palette (కళాకారుడు) రంగుకలిపే ఫలకం
palisade అవరోధం రక్షణ ప్రదేశం
pall n పరదా; శవపేటికమీద కప్పే గుడ్డ v కనిపించు; నిస్సారం చేయు నీరసపడు
palliate తగ్గించు ఉపశమింపజేయు; క్షమించు
palliative ఉపశమనకారి
pallor పాలిపోవటం
palm అరచేయి; తాటిచెట్టు
palm off వంచించు మోసంతో నడుపు
palm of victory జయమాల
palmy days మంచిరోజులు అభివృద్ధి చెందుతున్న రోజులు
palmate హస్తాకార(రం)
palmyra తాటిచెట్టు
palpable స్పష్ట వ్యక్త ప్రత్యక్ష
palpation తాకుతూ పరీక్షించటం
palpebrum కంటిరెప్ప
palpitate (గుండె/నాడి) అదురు దడదడలాడు కంపించు కొట్టుకొను
palpitation (గుండె)దడ/అదురు హృదయ కంపన తీవ్రత
palsy పక్షవాతం
paltry అల్ప క్షుద్ర నికృష్ట చాలా కొంచెం
palynology సిద్ధబీజశాస్త్రం
pamper అధికంగా ప్రేమించు తలకెక్కించుకొను; ఎక్కువగా తినిపించు/మెక్కబెట్టు
pamphlet కరపత్రం ప్రచారపత్రం చిన్న పుస్తకం
pamphleteer (ప్రచారంకోసం) చిన్న పుస్తకాలు రాసే రచయిత కరపత్ర రచయిత
pamphleteering కరపత్ర రచన/ప్రచారం
pan n పళ్ళెం పెనం మూకుడు పాత్ర; భూమిలోని గట్టి పొర prep సర్వం అఖిల
pan-islam అఖిల ముస్లిం ప్రపంచం
panacea సర్వరోగనివారిణి చింతామణి
panarteritis పూర్ణధమనిశోథ
pancake అట్టు
pancarditis పూర్ణ హృదయశోథ
panchromatic సర్వవర్ణగ్రాహి
panchromatic camera బహువర్ణచ్ఛాయా గ్రాహకం
panchronic సార్వకాలిక
pancreas క్లోమ(కం)
pancreatectomy క్లోమ(క) చ్ఛేదనం
pancreatic-juice క్లోమరసం
pancreatitis క్లోమశోథ
pancytopenia అఖిల రక్తకణ హీనత
pandanus మొగలి
pandemic విశ్వమారి ప్రపంచవ్యాప్త వ్యాధి
pandemonium కోలాహలం గలభా
pander n దళారి తార్పుడుగాడు తార్పుగత్తె; దుర్మార్గ సహకారి v దళారీ పనిచేయు; తార్చు కోరిక తీర్చుకొను
panegyric స్తుతి స్తోత్రం స్తవం కీర్తిగానం పొగడ్త
panel జాబితా పట్టిక నామావళి; ఫలకం
panel discussion (నిపుణ)బృంద చర్చ
panel of chairmen అధ్యక్షమండలి
panels కసారూలు
pang నొప్పి వేదన యాతన దుఃఖం బాధ వ్యథ
panhysterectomy సంపూర్ణ గర్భాశయచ్ఛేదన
panic భయాందోళన దిగులు గాభరా
panic monger గాభరాపెట్టే వ్యక్తి
panicle చిన్నగుత్తి
panicum miliane చేమ
pannus కంటి రక్తనాళ్ఆల్లో పొర
panophthalmitis సంపూర్ణ నేత్రశోథ
panoply సర్వాంగ కవచం
panorama సర్వదిగ్దర్శనం విశాలదృశ్యం విహంగదృశ్యం
pantheism అద్వైతం సర్వేశ్వరవాదం అనేక దేవతాపూజ
pantheist అద్వైతి ఈశ్వరోపాసకుడు; బహుదేవతా భక్తుడు
pantheon దేవగణం; సర్వదేవమందిరం
pantograph వటపత్రలేఖిని
pantomime మూకాభినయం
pantry భండారం వంటగది
papacy పోప్ ఆధిపత్యం
papal పోప్ అధికారంలోని పోప్ సంబంధి
papaya బొప్పాయి
paper n కాగితం ప్రమాణపత్రం ప్రశ్నపత్రం చర్చాపత్రం పరిశోధనపత్రం పరీక్షాపత్రం వార్తాపత్రిక దస్తావేజు v కాగితం అంటించు కాగితంమీద రాయు
paper based data పత్రాధారిత దత్తాంశాలు
paper currency కాగితం చెలామణీ కరెన్సీనోటు
paper profits అయథార్థలాభాలు కాగితం మీద కనిపించే లాభాలు
papier mache కాగితం గుజ్జు
papilipnaceous సీతాకోకచిలుక లాగాఉండే/ఆకారంలో ఉన్న
papilitis నేత్రబింబశోథ
papilla చిన్నమొటిమ
papillary మొటిమల చర్మం
papilloedema నేత్రబింబశోథ
papilloma పులిపిరికాయ
pappus నూగు
papule బుడిపె
papyrus పురాతన పత్రం
par సమ(త్వం)
par excellence ఉత్తమ శ్రేష్ఠ
par exchange సమానమైన మారకం (ధర)
parable పిట్టకథ నీతిబోధ దృష్టాంతం ఉదాహరణ
parabola పరవలయం పరావలయం
parabolical లాక్షణిక ఉదాహరణ స్వరూప
paraboloid పరవలయాభాస(సం) పరావలయాభాస(సం)
paracentesis శరీరకుహరంనుంచి ద్రవం తీయటం
paracentesis abdominis ఉదరకుహరంనుంచి ద్రవం తీయటం
paracentesis pleural శ్వాసకుహరంనుంచి ద్రవం తీయటం
parachute గాలిగొడుగు వాయుచ్ఛత్రం
parachute training school వాయుచ్ఛత్ర శిక్షణ పాఠశాల
parachute troops గాలిగొడుగు (సేనా)దళాలు
parade n ప్రదర్శన కవాతు సైనిక ప్రదర్శన; ఆడంబరం v ప్రదర్శించు కవాతు చేయు
paradigm రూపావళి
paradigmatic రూపావళీ సంబంధి
paradise స్వర్గం; వైకుంఠపాళీ
paradox వైరుధ్యం విరోధాభాస స్వవచన వ్యాఘాతం అన్యోన్య విరుద్ధత
paradoxical విరుద్ధ ప్రతికూల
paraffin ఒక రకం మైనం
paragon అత్యుత్తమ వస్తువు/వ్యక్తి; ఆదర్శం మంచి నమూనా; దృష్టాంతం నిదర్శన
paragraph పరిచ్ఛేదం ఖండం అనుచ్ఛేదం
parallactic దృష్టివిక్షేపక
parallalogram సమాంతర చతుర్భుజం
parallax దృష్టివిక్షేపం లంబన
parallax error లంబనదోషం
parallel తుల్య సదృశ సరిపోలే సమా(నాం)తర
parallel development సమాంతర పరిణామం/అభివృద్ధి
parallel editionising సమాంతర సంచికా ప్రచురణ
parallel government సమాంతర ప్రభుత్వం
parallelism సమాంతరత; అనురూపత సాదృశ్యం సంవాదిత్వం
parallelopiped సమాంతరఖాతం
paralyse స్తంభింపజేయు అశక్తం చేయు పక్షవాతం తగులు
paralysed శక్తిహీన
paralysis పక్షవాతం స్తంభనం
paralysis infantile శిశుపక్షవాతం పోలియో
paralytic పక్షవాతగ్రస్త; పక్షవాతరోగి
paramagnetic పరాయస్కాంత
paramagnetism పరాయస్కాంతతత్వం
parameter పరామితి అభీష్టపరిమాణం
paramnesia అపస్మృతి
paramount పరమ సర్వోచ్చ శ్రేష్ఠ ప్రముఖ ప్రధాన; సార్వభౌమ
paramount power సార్వభౌమాధికారం ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యం సర్వోన్నతాధికారం
paramountcy సార్వభౌమత్వం సర్వసమున్నత త్వం సార్వభౌమాధిపత్యం
paramour మిండడు మిండగత్తె
paranasal ముక్కుకు రెండువైపులా
parapet పిట్టగోడ
paraphernalia సామగ్రి సరంజామా
paraphionosis వెనక్కువచ్చిన ముందోలు తిరిగి ముందుకు పోవటం
paraphrase n అన్వయాంతరం భావానువాదం దండాన్వయం వ్యాఖ్య వివరణ క్రమంగా చెప్పే అర్థం v వ్యాఖ్యానించు దండాన్వయం చెప్పు భాష్యం చెప్పు
paraplegia చరమాంగ వాతం
para profession అసమగ్ర నైపుణ్యం
parasitaemia రక్తంలో పరాన్నజీవులుండటం
parasite పర్ఆన్నజీవి పరాన్నభుక్కు పరాశ్రయజీవి
parasiticide పరాన్నిజీవినాశని (పరజీవి)కీటక నాశకం
parasitism పరాన్న జీవనం/భోజనం
parasitology పరాన్నజీవ శాస్త్రం
parasol (ఆడవారి) గొడుగు
parasympathetic పరాసహానుభూత
parasynthetic పరాసంశ్లేషణాత్మక
parataxis పరాసమన్వయం
paratroops వాయుసేన గాలిగొడుగుసేన
parboiled సగం ఉడికిన
parboiled rice ఉప్పుడు బియ్యం
parcel n బంగీ భాగం ముక్క తునక అంశం v పంచు అంశాలుగా విభజించు బంగీలుగా కట్టు
parcel post పార్సిల్ పోస్టు
parcener coparcener సహదాయాది సమా నాధికారి సమష్టివారసు
parcenary co-parcenary సమష్టి కుటుంబ సమానాధికారిత్వం; సహదాయాదిత్వం; సమష్టి వారసత్వపు హక్కు
parch ఎండిపోవు ఎండబెట్టు వేయించు కాల్చు పేల్చు
parchment తోలు కాగితం
pardon n క్షమా దానం/భిక్ష క్షమాపణ v క్షమించు వదిలిపెట్టు
pardonable క్షమాయోగ్య క్షమించదగ్గ
parenchyma మృదుకణజాలం
parent జనని జనకుడు జన్మకారకులు; వేరు మూలం పునాది హేతువు
parent material మూలద్రవ్యం
parentage తల్లిదండ్రులు పుట్టుక వంశం కులం
parental జనక
parenteral ఆంత్రేతర
parenthesis నిక్షేపం కుండలీకరణం చిన్నబ్రాకెట్టు
parenthetical నిక్షిప్త కుండలీకృత; వైకల్పిక
parents తలిదండ్రులు జననీజనకులు
paresis అసంపూర్ణ పక్షవాతం
parietal పార్శ్వ పార్శ్విక
pari passu సమానవేగంతో సమగతితో
parity సమత సమానత సామ్యం సాదృశ్యం
parity of price(s) ధరల సమానత్వం మూల్యసామ్యం
park n తోట ఉద్యాన(వనం) పచ్చిక మైదానం v నిలుపు ఉంచు
parking place (వాహనాలు) నిలిపే చోటు
parlance సంభాషణ (వాడుక)భాష వాగ్వ్యవ హారం
parley n (సంధి) చర్చ ఒండంబడిక సంధి సంభాషణ v చర్చించు వాదించు మాట్లాడు
parliament పార్లమెంటు చట్టసభ
prorogue parliament పార్లమెంటు సమావేశాలు ముగిసినట్లు ప్రకటించు
parliamentarian పార్లమెంటు సభ్యుడు/వ్యవహారజ్ఞుడు
parliamentary పార్లమెంటుకు సంబంధించిన
parliamentary correspondent పార్లమెంటు విలేఖరి
parliamentary government పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం
parliamentary secretary పార్లమెంటరీ కార్యదర్శి
parlour కచేరి సావడి; సమావేశం
parochial సంకుచిత ప్రాంతీయ
parody n అధిక్షేప (గీత/కావ్యం) వ్యంగ్యానుక రణం v గేలిచేయు అధిక్షేపించు
parole నోటి మాట/హామీ/పూచీ; బంధవిముక్తి తాత్కాలిక విమోచనం
parosmia ఘ్రాణవికృతి
parotid లాలాజల గ్రంథి
paroxysm ప్రకోపం ఆవేశం ఆవేగం ఉద్వేగం ఈడ్పు (బాధ)
parricide పితృ/మాతృ హత్య; పితృ/మాతృ ఘాతకుడు
parrot (రామ)చిలుక
parry నిలిపివేయు దాటవేయు తప్పించుకొను; దూరం చేయు
parsimonious పిసినారి పీనాసి లుబ్ధ పిసినిగొట్టు
parsimony లోభం మితవ్యయం పిసినారితనం
parsing పదనిరూపణ(ణం)
part n భాగం అంగం ముక్క ఖండం వంతు అంశం వాటా; పని ప్రదేశం; అభినయం v విభజించు వేరు చేయు ఎడబాపు
part and parcel అభిన్నభాగం ప్రతిభాగం
part-time కొంతసేపటికోసం పాక్షికసమయం
part-time labour పార్ట్టైం కూలీ పాక్షికకాల సేవ
partake పాల్గొను తీసుకొను వంతు తీసుకొను
partial పాక్షిక కొంత ఆంశిక అసంపూర్ణ
partial agreement పాక్షిక ఒప్పందం
partial treaty పాక్షిక సంధి
partiality పాక్షికత్వం పక్షపాతం
participal కృదంతపరక
participate పాల్గొను వంతు పుచ్చుకొను
participation భాగస్వామ్యం; పాల్గొనటం
participative learning భాగస్వామ్యావగాహన
participatory approach భాగగ్రహణ విధానం/పద్ధతి
participle అసమాపక క్రియ
participle past క్త్వార్థకం
participle present శత్రర్థకం
particle రేణువు కణం చిన్నభాగం ముక్క
particle accelator కణత్వరణ యంత్రం
particle contingency అనిశ్చయార్థకం
particle physics కణభౌతికశాస్త్రం
particle theory కణ/రేణు సిద్ధాంతం
particular విశేష్అ ప్రత్యేక అసామాన్య
particular(s) వివరాలు విశేషాలు
particularise ప్రత్యేకించి చెప్పు/పేర్కొను వివరించు వివరంగా చెప్పు
particularist ప్రత్యేకవాది భిన్నవాది
particulate matter కణరూపద్రవ్యం
parties వర్గాలు పక్షాలు
parting వీడ్కోలు సెలవు; వియోగం; విభజన
partisan పక్షపాతి పక్షవాది సమర్థకుడు
partisans పక్షీయులు; ప్రజాసైనికదళాలు
partisanship పక్షపాతం పక్షవాదిత్వం
partition n పంపకం విభజన; మధ్యగోడ విభాగం v విభజించు విభాగించు
partly పాక్షికంగా పరిమితంగా కొద్దిగా కొంతవరకు
partner భాగస్వామి భాగస్థుడు
partnership భాగస్వామ్యం; పొత్తు
parts భాగాలు
parturition ప్రసవం ప్రసూతి
party (రాజకీయ)పక్షం దళం విందు
party in power అధికారపక్షం
party politics పార్టీ రాజకీయాలు ముఠాతత్వం
party spirit పార్టీతత్వం పక్షతత్వం
party system of government పార్టీ విధాన ప్రభుత్వం
parvenu ఆకస్మిక ధనికుడు భోగి నడమంత్రపు సిరి పట్టినవాడు
pasigraphy సర్వగ్రాహ్యలిపి
pasimology అంగవిక్షేప భాష సైగల భాష
pass n దారి సందు; ప్రవేశపత్రం అనుజ్ఞాపత్రం గంభీరస్థితి v వెళ్ళు జరుగు దాటు ముందుకు నడుచు సఫలమగు ఉత్తీర్ణుడగు; ఆమోదించు అంగీకరించు కలిపివేయు; శాసనం చేయు
pass an order ఆదేశించు ఉత్తరువు జారీచేయు
pass away మరణించు
pass book లెక్కల/ఖాతా పుస్తకం
pass by గడచు (పక్కగా) పోవు దాటిపోవు
pass for చెల్లు అంగీకృత మగు సమ్మతమగు
pass muster (నిర్దిష్టప్రమాణాలకు) సరిపడు
pass off గతించు అంతమగు; మోసంతో ఇచ్చు
pass over విడిచిపెట్టు ఉపేక్షించు లెక్కచేయకుండు
passable దాటవీలయిన పనిగడిపే ఆమోదయోగ్య
passage దారి (పన్ను); గమనం నిర్గమనం; నిష్క్రమణం; అవతరణ ఉద్ధరణ; ఓడ రేవు
passage and storage నిర్గమన సంరక్షణలు
passage of arms జగడం వాగ్యుద్ధం
passenger ప్రయాణికుడు యాత్రికుడు; విటుడు
passenger coach ప్రయాణికుల రైలుపెట్టె
passenger train ప్రయాణికుల రైలు
passer-by బాటసారి దారినబోయే దానయ్య
passing క్షణిక క్షణభంగుర
passion మోహం కామం ఉద్రేకం ఉద్వేగం ఆవేశం క్రోధం
passionate ఆవేశపూరిత క్రోధంగల
passive నిష్ర్కియ నిశ్చేష్ట సాత్విక
passive resistance సాత్విక నిరోధం సత్యాగ్రహం
passive system నిష్క్రియ వ్యవస్థ
passive voice కర్మణ్యర్థకం
passively తలవంచి వ్యతిరేకించకుండా
passport ప్రయాణపత్రం
password సంకేత(శబ్దం)
past adj భూత గడచిన వెనకటి పూర్వకాలపు n భూతకాలం పూర్వం
past adjective క్తవదర్థకం
past-master అతికుశలుడు గురువు నేర్పరి సమర్థుడు
past participle క్త్వార్థకం
past perfect పూర్ణభూతం
paste n లేహ్యం ముద్ద పూత జిగురు; నకిలీ v అతికించు అంటించు అంటుపెట్టు
pastel లేతరంగు లేచాయ; లేపనం
pasteurization క్రిమిదూరీకరణం శుద్ధి
pasteurize శుద్ధి చేయు/పరచు; పులియనీకుండు క్రిములను సంహరించు
pasteurized milk క్రిమిరహితక్షీరం
pastime వినోదం క్రీడ; మనోవికాసం; మనోరంజనం
pastoral గ్రామీణజీవన/పశుపాలన సంబంధి మతాధికారికి సంబంధించిన
pastoral letter మతాధికారి లేఖ
pasturage పశుచారణ(ణం); గొడ్లుమేపటం; పశువులు మేసే భూమి
pastural పశుపాలన సంబంధి
pasture మేత పచ్చిక పశుగ్రాసం
pasture land శాద్వలభూమి
pasturisation శుద్ధి క్రిమిదూరీకరణం
pat adj adv తగిన యోగ్య; ఉచిత రీతిలో/సమయంలో v వెన్నుచరచు వీపు తట్టు
patalous వివృత తెరచుకొని ఉన్న
patch n అతుకు మాసిక మచ్చ v అతికించు మూసివేయు అసమగ్రంగా మరమ్మతు చేయు
patch up ఒడంబడిక కుదుర్చుకొను సరిపెట్టుకొను కలహం మాను
patchwork అతుకులమారి పని
patella మోకాలి చిప్ప
patent adj లోపలికి పోవటానికి వీలైన ఏకస్వ; వ్యక్త స్పష్ట ప్రత్యక్ష ప్రసిద్ధ n ఏకస్వం అధికారపత్రం ప్రత్యేకహక్కు v సర్వహక్కులూ ప్రత్యేకించుకొను/స్వాయత్తం చేసుకొను
patently wrong స్పష్టంగా/పూర్తిగా అనుచితం/తప్పు
patentee విశిష్టాధికారి పూర్తి అధికారి
paternal పైతృక తండ్రికి సంబంధించిన; పరంపరాగత వంశపారంపర్య
paternity పితృత్వం జనకత్వం
path (కాలి)బాట దోవ దారి పథం; రీతి విధానం
pathetic దయనీయ జాలిగొలిపే
pathogen వ్యాధికారకం
pathogenesis రోగవికాసం
pathogenic హానికర వ్యాధిజనక
pathological report శవపరీక్షానివేదిక
pathologist వ్యాధివిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుడు రోగలక్షణ శాస్త్రజ్ఞుడు
pathology వ్యాధివిజ్ఞాన/రోగలక్షణ శాస్త్రం
pathos కరుణ (రసం)
pathway మార్గం దారి పథం
pathway conduction చాలనమార్గం
pathway sensory సంవేదన మార్గం
patience ఓర్పు ఓర్మి ఓపిక; శాంతి ధైర్యం సహనం
patient adj ఓర్పుగల సహనశీల శాంత n రోగి
patient-ambulant నడవగలిగిన రోగి
patois అపభాష
patriarch కులపతి తెగపెద్ద కుటుంబ పెద్ద; వృద్ధుడు
patriarchal పూర్వకాలిక; పితృక్రమానుగత
patrician ఉత్తమవర్గం
patricide పితృహత్య/పితృహంత(కుడు)
patrimony పిత్రార్జితం పైతృక(ధనం)
patriot దేశభక్తుడు
patriotism దేశభక్తి
patrol n గస్తు కాపలా కావలి పహరా v గస్తీ తిరుగు కాపలాకాయు
patrolling గస్తీ తిరగటం
patron పోషకుడు రక్షకుడు
patronage ప్రాపకం పోషణ రక్షణ
patronymic పైతృకనామ(మం)
pattern ఆకృతి నమూనా నిర్మాణక్రమం విన్యాసం ప్రతిరూపం మాదిరి ఉదాహరణ తరహా ఆదర్శం
pattern recognition విన్యాస జ్ఞానం/పరిగణన
pattern speech మాటతీరు మాట్లాడేతీరు
paucity కొరత స్వల్పత న్యూనత
pauper బికారి పేద నిర్ధనుడు పకీరు సన్యాసి
pauperism పేదరికం బికారితనం
pause n వ్యవధానం విరామం విశ్రాంతి నిలుపు విరతి; విరామచిహ్నం v ఆగు నిలుచు సంకోచించు ఊపిరి తీసుకొను
pave దారితీయు మార్గం సరిచేయు
pavement రాళ్ళుపరిచిన కాలిదారి బాటపక్క కాలిదారి
pavement artist రోడ్డు మీద/పక్కన చిత్రాలుగీసే కళాకారుడు
pavillion మండపం డేరా
pavus నెమలి
pawn n పావు పాచిక (చదరంగంలో)బంటు; తమలపాకు; కుదువ తాకట్టు v తాకట్టు పెట్టు
pawn broker తాకట్టు పెట్టుకొని రుణమిచ్చే వ్యక్తి
pawnee తాకట్టు పెట్టుకునే వ్యక్తి
pawner కుదువ పెట్టే వ్యక్తి
pay n వేతనం జీతం v ఇచ్చు చెల్లించు వేతన మిచ్చు
pay commision వేతన సంఘం
pay for మూల్యం చెల్లించు; శిక్ష అనుభవించు
pay grade వేతన స్థాయి
payload (వెలగల) బరువు (అమూల్య)భారం
pay off చెల్లించు తీర్చు ఇచ్చివేయు
pay structure వేతననిర్మాణ క్రమం/వ్యవస్థ
pay up చెల్లించు
payee (సొమ్ము)పుచ్చుకునే వ్యక్తి
payer (సొమ్ము)చెల్లించే వ్యక్తి
payment చెల్లింపు
peace శాంతి; సంధి
peaceful శాంత శాంతియుత
peacemaker శాంతిసంధాత ఒప్పందం కుదిర్చే వ్యక్తి
peace offering (శాంతి నిమిత్త)నైవేద్యం శాంతి ప్రతిపాదన
peacock నెమలి మయూరం; మిథ్యాభిమాని
peak పర్వతశిఖరం; అత్యున్నతి; ఆధిక్యం; కొన అగ్రం
peal n కేక గర్జన ఘంటాస్వరం v గంట కొట్టు/మోగు
peanut (groundnut) వేరుసెనగ
peanuts చిల్లర వ్యవహారం
pear బేరీ పండు/కాయ
pearl ముత్యం; ముత్యపు చిప్ప
pearl-diver (ముత్యాల సేకరించే) లోయీత గాడు
peasant రైతు కర్షకుడు; గ్రామీణుడు
peasantry రైతాంగం వ్యవసాయదారులు
peat కుఌన చెట్టు/మొక్క
pebble గులకరాయి; స్ఫటికం
peccant దోషపూరిత; దోషి దూషితుడు
pecksniff దానగుణ ప్రదర్శకుడు
pectoral వక్షస్థ భుజపుటెముక
peculate ప్రజాధనం/ప్రభుత్వసొమ్ము దొంగిలించు/స్వాహాచేయు
peculation (ప్రజా)ధనాపహరణ
peculiar విచిత్ర విపరీత అసాధారణ విశేష ప్రత్యేక
pecuniary ఆర్థిక ధన సంబంధి
pedagogics విద్యాబోధన శాస్త్రం
pedagogue అధ్యాపకుడు బోధకుడు శిక్షకుడు
pedagogy శిక్షణ/బోధన శాస్త్రం అధ్యాపన కళ
pedal పాదం
pedant పాండిత్య/విద్యాడంబర ప్రదర్శకుడు
pedantic పాండిత్య సంబంధి
pedantry విద్యాదర్పం పాండిత్య ప్రదర్శన/ప్రకర్ష
peddlar వీధిబేరగాడు
pedestal వేదిక పీఠం ఉన్నత స్థానం/పదవి; స్తంభం/ప్రతిమ అడుగుభాగం
pedestrian పాదచారి పథికుడు; సాధారణ వ్యక్తి
pedestrian crossing పాదచారులు రోడ్డుదాటే చోటు
pediatrics శిశుచికిత్స
pedicle తొడిమ పుష్పవృంతం
pediculosis పేలు పట్టడం/పడటం
pediculus పేను
pediculus capitis తలపేను
pediculus corporis ఒంటిపేను
pedigree/pedigry వంశవృక్షం వంశావళి ఆభిజాత్యం; ఉత్తమజాతి
pediment పర్వతపాదం
pediplain పర్వతసానువు
pedology (=soil science) మృత్తికాశాస్త్రం
peduncle తొడిమ పుష్పకాండం
peep n తొంగిచూడటం చూపు; కోడిపిల్ల అరుపు v తొంగిచూచు; (కోడిపిల్ల) అరుచు
peer n ధనవంతుడు ప్రభుపట్టంగలవ్యక్తి; ఈడైన/సమాన వ్యక్తి v కనిపించు తొంగిచూచు
peerage బ్రిటిష్ సామంతవర్గం ప్రభుపదవి
peerless అసమాన అద్వితీయ సాటిలేని
peers ప్రభువులు సామంతులు
peevish చిరచిరలాడే పోట్లాడే అసంతృప్త కర్కశ
peg n మద్యపాత్ర సోడా కలిపిన మద్యం; (కొయ్య)మేకు గసిక v కట్టివేయు ధరలను అదుపుచేయు
peg away నిరంతర ప్రయత్నంలో ఉండు
pegasus ఉచ్చైశ్రవం
pegging నిలుపుదల; (కొయ్య/గూటం మొ.) పాతటం/బిగించి కట్టడం
pegging of exchange మారకపు రేటు స్థిరీకరణ
pejoration అపకర్ష
pelicans కొంగలు
pellagra వ్యాధి
pellet గోలీ చిన్న ఉండ
pellicle పొర
pell-mell చిందరవందర గజిబిజి క్రమరహిత
pellucid నిర్మల విమల శుద్ధ స్వచ్ఛ
pelt n పచ్చిచర్మం పదునుచేయని తోలు v విసరు విసరి కొట్టు
pelvic కటి సంబంధి తొడ ఎముక
pelvis కటి (వలయం)
pen కలం లేఖిని; పశువుల/కోళ్ళ దొడ్డి
pen down strike కలం కట్టు సమ్మె పనిమానివేత సమ్మె
pen-name కలంపేరు ఉపనామం
pen plotter లేఖినీ నిర్దేశకం
penal దండనార్హం శిక్షా సంబంధి
penal clauses (of a bill) (చిత్తుచట్టంలోని) శిక్షా సంబంధి విభాగాలు/ఉపవాక్యాలు
penal colony ఖైదీల నివాసస్థలం
penal law దండవిధి దండన/శిక్షా శాస్త్రం
penal servitude కఠిన/కఠోర శిక్ష
penalise దండించు శిక్షించు
penalty శాస్తి శిక్ష; జరిమానా
penance తపస్సు ప్రాయశ్చిత్తం
penchant అభిరుచి ప్రవృత్తి
pencil లేఖిని శలాక
pencillin పెన్సిలిన్
pend వేలాడు మధ్యలో ఉండు; నిర్ణయం కాని
pendant/pendent adj ఆలంబి; వేలాడుతున్న n కంఠహారం
pending అనిశ్చిత/అనిర్ణీత(స్థితి) జరుగుతున్న నడుస్తున్న నిలిచి ఉన్న మిగిలి ఉన్న
pendulous వేలాడే
pendulum లోలకం
peneplain సమప్రాయభూమి సమస్థలాభం
penetrate చొరు ప్రవేశించు గ్రహించు
penetrating చొచ్చుకొని ఉన్న చొరబడ్డ ప్రవేశక భేది
penetration చొరబాటు ప్రవేశనం భేదనం వ్యాప్తి
penetration map ప్రవేశక మానచిత్రం
penile శిశ్న (సంబంధి)
peninsula ద్వీపకల్పం
peninsular ద్వీపకల్ప సంబంధి
penis శిశ్నం లింగం
penitence పశ్చాత్తాపం ప్రాయశ్చిత్తం దుఃఖం శోకం
penitent అనుతాపంపొందే/పశ్చాత్తాపంచెందే (వ్యక్తి)
penitentiary ప్రాయశ్చిత్త గృహం/శాల; నేరగాళ్ళకు నీతులు చెప్పే జైలు (వ్యభిచారిణుల) శరణాలయం
penmanship లేఖన/రచనా శక్తి/నైపుణ్యం
pen name (=nom de plume) కలంపేరు మారుపేరు
pennant పతాకం జెండా
penniless నిరుపేద నిర్ధనుడు
pennon పతాకం జెండా రెక్క
penny పెన్నీ చిల్లరడబ్బు
penny-a-liner చౌకబారు రచయిత
pension పింఛను నివృత్తి వేతనం ఉపకార వేతనం వజీఫా
pensionable పింఛనివ్వదగిన
pensioner పింఛనుదారు
pensive ఆలోచనాధీన ఉదాసీన
pentagon పంచభుజి; (అమెరికాలో) సైనిక ప్ర్అధాన కార్యాలయం
pentandrous పంచకేసరయుత
pentangular పంచకోణ; అయిదు జట్టుల పోటీ
pentarch పంచప్రథమదారుకం
penthouse పంచపాళి వసారా
pentode పంచధ్రువి
pentrap గూడు బోను
penultimate ఉపధ
penumbra ఉపచ్ఛాయ
penurious నిర్ధన పిసినారి అల్ప; అపర్యాప్త
penury లేమి దారిద్ర్యం పేదరికం
people ప్రజలు జనం నివాసితులు బంధువులు ప్రజానీకం జనత
people's democracy జనతాప్రజాస్వామ్యం
people's republic లోకగణరాజ్యం
peoples జాతులు
pep ఉత్సాహం ఉత్తేజం
peppery చిటపటలాడే కోపిష్ఠి; తీక్ష
per ద్వారా ఒక్కోదానికి
per adventure బహుశా
per annum సాలుకు సంవత్సరానికి
per capita తలసరి తలొక్కింటికి
per capita income తలసరి ఆదాయం
per cent శాతం నూటికి ప్రతిశతి
per contra ప్రతి(వాది)గా ఎదురుగా విరుద్ధంగా
per mensum నెలకు మాసానికి
per saltum ఒకేసారి ఏకమొత్తంగా
per se స్వయంగా స్వతహాగా స్వభావతః
perambulate పరిభ్రమించు విహరించు గస్తీతిరుగు
perambulator పిల్లలబండి
perceivable గోచరించే
perceive గ్రహించు తెలుసుకొను చూచు అనుభవించు
percentage శాతం
percept గోచరించు
perceptibility స్పర్శశక్తి
perceptible గ్రహింపదగ్గ ఇంద్రియగోచర చూడదగ్గ కనిపించే; ప్రత్యక్ష (జ్ఞానాత్మక)
perceptibly స్పష్టంగా ప్రత్యక్షంగా
perception తెలివి ఎరుక జ్ఞానం గ్రహణశక్తి; గోచరత సంవేదనం ప్రత్యక్షజ్ఞానం
perceptual ఇంద్రియగోచర
perceptual motor impairment ప్రత్యక్ష చలనలోపం
perchance దైవవశాత్తూ; బహుశా అనుకోకుండా; ఒకవేళ
percolate ఊరు చెమ్మగిల్లు; జలగ్రాహి
percolating అంతస్స్రావి ఊరే చెమర్చే
percolation వడగట్టడం చెమర్చటం; జలగ్రహణం
percolation tank జలగ్రహణ తటాకం
percussion గాయం ప్రమాదం; ఆఘాతం దెబ్బ సంఘట్టన(నం)
perdition నిషా; వినాశం అధోగతి
peremptory అనుల్లంఘనీయ అవివాద్య ఆజ్ఞాపక; ఆవశ్యక ఖండిత నిశ్చిత; ఎదిరించరాని కఠిన
perennial నిత్య బహువార్షిక; ఏడాదిపొడుగునా/అన్ని రుతువుల్లో ఉండే; జీవ (నది)
perfect పరిపూర్ణ సంపూర్ణ పారంగత నిర్దుష్ట ఉత్తమ
perfection పరిపూర్ణత దోషరాహిత్యం నిపుణత సమగ్రత
perfectionist పరిపూర్ణతావాది సమగ్రతావాది
perfective సమాపక(కం)
perfidious మోసం చేసే కపటి
perforated సరంధ్ర
perforation రంధ్రం ఆంత్రచ్ఛేదనం బొక్కలు పొడవటం
perform పాటించు చేయు ఆచరించు ప్రతిపాదించు నిలుపుకొను ప్రదర్శించు
performa ప్రతిపాదన ప్రదర్శన
performance ఆచరణ ప్రదర్శన అభినయం నటన; పాలన నిర్వహణ నిష్పాదన; పని; చేత; ప్రవర్తన
perfume n సుగంధద్రవ్యం అత్తరు v సుగంధిలం చేయు పరిమళితం చేయు
perfumer సుగంధద్రవ్య విక్రేత
perfumery సుగంధద్రవ్య పరిశ్రమ; అత్తరు పరిశ్రమ
perfunctory యాంత్రిక అజాగరూక అలక్షిత/శ్రద్ధలేని మొక్కుబడి; దైనిక
perfusion చిలకరించటం
peri చుట్టి ఉండే పరి
perianth పరిపత్రం
pericardium గుండెమీది పొర
pericarp ఫలకవచం
peril హాని అపాయం సంకటం ఆపద భయం
perilous ఆపత్కర అపాయకర భయానక
perimeter చుట్టుకొలత పరిధి హద్దు
perinatal ప్రసవకాలిక జననసమయ
perineum మూలాధారం
period కాలం యుగం సమయం గడువు అవధి; ఆవర్తనకాలం; పూర్ణవిరామం
put a period to ముగించు సమాప్తం చేయు
periodic నియమితకాలిక ఆవర్త
periodical నియతకాలిక (సంచిక/పత్రిక); ఆవర్తిత మౡమౡ వచ్చే
periodically నిర్ణీతసమయంలో ఆవృత్తంగా
periodicity నియత/నిర్ణీత కాలికత ఆవర్తనం
periosteum ఎముక పైపొర
peripatetic పర్యటనశీల దేశదిమ్మరి
peripheral సీమాంత పరిధీయ; పరిచర్య
periphery పరిధి హద్దు కైవారం చుట్టుకొలత
periphrasis విస్తారం
periphrastic విస్తరిత డొంకతిరుగుడు
periscope వర్ణచిత్ర దర్శిని
perish నాశమగు మరణించు పాడైపోవు ఎండిపోవు మురిగిపోవు
perishable (త్వరలో)చెడిపోయే నశించే నశ్వర
perissad అయుగ్మం
peristalsis తరంగ చలనరీతి
perjure అసత్య ప్రమాణం చేయు తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పు
perjury కూటసాక్ష్యం అసత్య ప్రమాణం
permanent శాశ్వత స్థిర
permanent court of international justi అంతర్జాతీయ శాశ్వత న్యాయస్థానం
permeability ప్రవేశత వ్యాప్తి పారగమ్యత
permeable వ్యాపక వ్యాప్య ప్రవేశయోగ్య పారగమ్య
permeameter ప్రవేశ్యశీలతామాపకం
premeate వ్యాపించు రంధ్రాలద్వారా ప్రవేశించు
permeation ప్రవేశం పరాగమం
permicious anaemia అసాధ్యపాండురోగం
permissible అనుమతించదగ్గ
permission అనుమతి అనుజ్ఞ
permissive అనుమతించే అవకాశమిచ్చే
permissive legislation అనుజ్ఞాత్మక శాసనం
permissive mood అనుజ్ఞార్థకం
permit అనుమతిపత్రం అనుజ్ఞాపత్రం
permutation ప్రస్తారణ; క్రమ భేదం/విశేషం మార్పిడి
pernicious హానికర ప్రమాదకర
peroration (ఉపన్యాస) ఉపసంహారం
perpendicular లంబం లంబరేఖ
perpetrate నేరం/దుష్కార్యం చేయు
perpetual నిత్య శాశ్వత నిరంతర సతత
perpetuate శాశ్వతీకరించు నిరంతరీకరించు
perpetuation నిరంతరీకరణం
perpetuity శాశ్వతత్వం; ప్రతి సంవత్సరం నిలకడగా వచ్చే ఆదాయం
perplex విభ్రాంతపరచు చకితపరచు గాభరాపెట్టు
perplexity గాభరా విభ్రాంతి ఆందోళన హైరానా
perquisite బత్తా పై సంపాదన పరిలబ్ధి
persecute పీడించు హింసించు వెంటపడు కష్టపెట్టు అత్యాచారం చేయు
persecution అత్యాచారం హింస పీడన
Perseus భృగువు
perseverance పట్టుదల నిరంతర శ్రమ ధైర్యం
persiflage పరిహాస(ప్రసంగం)
persist పట్టు విడవకుండు ప్రయత్నిస్తూ ఉండు
persistence మొండిపట్టు నిరంతర ప్రయత్నం విడువమి
persistent నిరంతర పట్టు విడవని
persistent imbalance నిరంతరాసమతౌల్యం
person వ్యక్తి మనుష్యుడు నాటకపాత్ర; రూపం; ఆకృతి; పురుష(భేదం)
persona grata వాంఛిత వ్యక్తి దయాపాత్రుడు
persona non-grata అవాంఛిత/అనంగీకృత/అనిష్ట వ్యక్తి
person first ఉత్తమ పురుష
person second మధ్యమ పురుష
person third ప్రథమ పురుష
personage ప్రసిద్ధ వ్యక్తి పెద్దమనిషి మహానుభావుడు
personal వ్యక్తిగత శారీరక సొంత
personal adjustment వ్యక్తిగత సమాయోగం/సర్దుబాటు
personal computer (PC) వైయక్తిక గణక యంత్రం
personal effects వ్యక్తిగత సామగ్రి/సంపత్తి
personal suffix పురుష ప్రత్యయం
personal verb సమాపకక్రియ
personalism వ్యక్తిప్రధానవాదం
personality వ్యక్తిత్వం మూర్తిమత్వం శరీర దార్యం
personally వ్యక్తిగతంగా స్వయంగా
personate అభినయించు పాత్రధరించు మరోమనిషి బదులుగా వెళ్ళు
personation ఛద్మవేషం పరరూపధారణ బహురూపత నటన వేషధారణ మరొకరుగా వర్తించటం
personification మానవీకరణ మానవ రూపారోపణ చేతనత్వారోపణ అవతారం అపరావతారం సాకారం
personify మానవీకరించు చేతనత్వమారోపించు ప్రతిరూపమగు
personnel సిబ్బంది ఉద్యోగులు
perspective దర్శనం; దృష్టికోణం; పరాలోకనం
perspicacious సూక్ష్మబుద్ధిగల సూక్ష్మదర్శి అయిన
perspicuous స్పష్ట సుబోధక తేటతెల్లమైన సులభంగా అర్థమయ్యే
perspiration చెమట స్వేదం
perspire చెమటోడ్చు చెమటపోయు
persuade నచ్చచెప్పు అనునయించు బుజ్జగించు అంగీకరింపజేయు; ప్రేరేపించు
persuasion అనునయం బుజ్జగింపు ఒప్పించటం; ప్రోద్బలం
persuasive adj ప్రేరక ప్రోత్సాహక విశ్వాసజనక అనునయపూరిత ఒప్పించే n ప్రేరకం ప్రోత్సాహకం
persuasive technique అనునయ పద్ధతి
persuasiveness అనునయ సామర్థ్యం
pert ధీర సాహసి తుంటరి చురుకైన
pertain సంబంధించు చెందు
pertinacious పట్టుదలగల
pertinent ఉచిత ఉపయుక్త సంగత ప్రాసంగిక
perturb గాభరాపెట్టు వ్యాకులపెట్టు అస్తవ్యస్తం చేయు ఆందోళనచేయు
perturbation వైకల్యం విక్షోభం
pertussis కోరింత/కక్కాయి దగ్గు
perusal ధ్యానపూర్వక పఠనం/అధ్యయనం
peruse (ధ్యానపూర్వకంగా) చదువు అధ్యయనం చేయు
pervading వ్యాపక
pervasion వ్యాప్తి
perverse ప్రతికూల విపరీత వక్ర అవిధేయ
perversion విపరీతత్వం వక్రబుద్ధి
pervert adj విపరీతబుద్ధిగల తప్పుదారి పట్టిన వికృత పథభ్రష్ట భ్రమగల n విపరీతబుద్ధి అక్రమమార్గగామి v చెరిపివేయు వక్రీకరించు క్రమమార్గంనుంచి తప్పించు
perverted వికట వక్ర
pervious ప్రవేశమిచ్చే
pessary n యోనిలో ఉంచే ఔషధ గుళిక v ఔషధ గుళికను యోనిలో ఉంచు
pessimism నిరాశావాదం; నైరాశ్యం అపనమ్మకం
pessimist నిరాశావాది
pessimistic నిరాశాపూరిత నిరాశావాది
pest తెగులు చీడ మారి కీటకం వినాశకారి ఉపద్రవం
pester వెంటబడు చిరాకుపెట్టు పీడించు
pesticide కీటకనాశని
pestiferous హానికారక దుఃఖదాయక
pestilence కష్టం విపత్తు; మహమ్మారి; కీటకం అంటువ్యాధి పీడ తెగులు
pestle ముసలం
pet ప్రేమపాత్ర; పెంపుడు జంతువు
petal పూరేకు పుష్పదళం; ఆకర్షణ పత్రం
petechia (చర్మంమీది) ఎర్రమచ్చ
peter out క్రమంగా తగ్గు ముగియు
petiole ఆకుతొడిమ పత్రవృంతం
petition n అర్జీ దరఖాస్తు వినతి/విజ్ఞాపన పత్రం v అర్జీపెట్టు దరఖాస్తుచేయు విజ్ఞప్తి చేయు
petitioner దరఖాస్తుదారు అర్జీదారు; ఫిర్యాది
petrefaction ప్రస్తరీభవనం
petrification శిలారూపందాల్చడం
petrify గట్టిపరచు/రాయిగామార్చు; స్తంభింపజేయు
petroleum పెట్రోలు శిలాతైలం
petroleum products పెట్రోలు ఉత్పత్తులు
pettifogger చిల్లరమోసగాడు; చెట్టుకింద ప్లీడరు
pettifogging చిల్లరపని మోసం ధూర్తత్వం
petty చిన్న క్షుద్ర లఘు స్వల్ప కొద్ది
petulant చిర్రుబుర్రు మనే ముక్కుమీద కోపం గల
peuter సీనారేకు
phage జీవాణు భక్షకం
phagocyte భక్షక కణం
phagocytosis భక్షక కణ క్రియ క్రిమి కబళనం
phakic కటక సంబంధి
phalangeal అంగుళీసంబంధి (వేలి ఎముకకు సంబంధించిన)
phalanges అంగుళ్యాస్థులు
phalanx వేలి ఎముక అంగుళ్యాస్థి; దుర్గవ్యూహం సేనావ్యూహం
phanerogan పుష్పించే మొక్క పూలమొక్క
phantasm భ్రమ మాయ కల ఆభాస కల్పితకూపం అభూత కల్పన
phantasy పగటికల ఊహాగానం కల్పితదృశ్యం
phantom ప్రేతం భూతం దయ్యం; భ్రాంతి నీడ; మనోరథ సృష్టి
pharmaceutical ఔషధ నిర్మాణ సంబంధి
pharmaceutics ఔషధయోగం
pharmacist ఔషధ నిర్మాత మందులు తయారుచేసే వ్యక్తి
pharmacologist ఔషధ శాస్త్రజ్ఞుడు
pharmacology ఔషధ విజ్ఞానం/శాస్త్రం ఔషధ విద్య ఔషధ నిర్మాణ శాస్త్రం
pharmacopoeia ఔషధ కోశం/సంహిత వస్తు/ఔషధ గుణ ప్రకాశక గ్రంథం
pharmacy ఔషధాలయం రసాయనశాల
pharyngeal సప్తపథీయ గొంతుకు సంబంధించిన
pharyngitis గొంతు నొప్పి/శోథ
pharynx గొంతు సప్తపథ; అన్నవాహిక
phase దశ అవస్థ రూపం; యుగం; చంద్రకళ
phased క్రమబద్ధ దశలవారీ
phased programme దశలవారీ కార్యక్రమం
phaseolus radiatus (green gram) పెసర
phaseolus vulgaris (French beans) ఫ్రెంచి చిక్కుడు
phenix ఈతచెట్టు
phenomena దృగ్విషయాలు; ఘటనాప్రపంచం
phenomenal అసాధారణ చాలా పెద్ద అద్భుత విలక్షణ చమత్కృత; దృగ్గోచర
phenomenal growth అసాధారణవృద్ధి
phenomenalism దృగ్విషయవాదం
phenomenology దృగ్విషయశాస్త్రం
phenomenon దృగ్విషయం అసాధారణ ఘటన/వస్తువు దృష్టిగోచరం దృశ్యం అద్భుతం
phenotype సమలక్షణం
phial సీసా
philanthropic లోకోపకారి పరోపకారి
philanthropist మహాదాత పరోపకారి మానవ ప్రేమి(కుడు)
philanthropy దాతృత్వం పరోపకారబుద్ధి లోకకల్యాణం మానవప్రేమ
philately తపాలాబిళ్ళల సంకలనం
philatelic bureau తపాలాబిళ్ళల బ్యూరో
philologist భాషాశాస్త్రజ్ఞుడు భాషాతత్వవేత్త
philology భాషోత్పత్తిశాస్త్రం ప్రాచీనభాషాశాస్త్రం భాషావిజ్ఞానం భాషాధ్యయనం
philosopher తత్వవేత్త
philosopher's stone పరుసవేది స్పర్శవేది
philosophic(al) తాత్విక దార్శనిక
philosophical tradition తత్వసంప్రదాయం
philosophize సిద్ధాంతీకరించు నీతిచెప్పు
philosophy వేదాంతం తత్వ(శాస్త్రం)
phimosis ముందోలు వెనక్కుపోవటం
phlebitis సిరలశోథ
phlegm కఫం కళ్ళె
phlegmatic కఫపూరిత
phloem పోషక కణజాలం
phlogistic శోథకారకం
phlycten కంట్లో బొబ్బ
phobia భీతి విపరీత భయం అద్వేషం రస పిచ్చి
phonation ఉచ్చారణ ధ్వననం
phone ధ్వని
phonematic ధ్వన్యాత్మక
phoneme వర్ణం
phonemics వర్ణశాస్త్రం
phonetic ధ్వని సంబంధి ధ్వన్యనుసారి స్వర సంబంధి
phonetics ధ్వనిశాస్త్రం
phonocardiogram హృదయస్పందన (సూచక)పటం
phonogram ధ్వనిచిత్రం
phonology వర్ణనిర్మాణ శాస్త్రం
phonomechanics యాంత్రికధ్వనిశాస్త్రం
phonometer ధ్వనిమాపకం
phonometry ధ్వనిమితి
phonotactics ధ్వనివిన్యాస శాస్త్రం
phosphorescence భాస్వరత దీప్తిమత్వం ప్రకాశస్ఫురణ
phosphorescent దీప్తిమంతమైన భాస్వర
phosphorous భాస్వరం
photo కాంతి ప్రకాశం దీప్తి వెలుతురు ఛాయ
photo active కాంతిప్రేరక(కం)
photo chemical కాంతిరసాయన సంబంధి
photo chemical fog కాంతిరసాయనధూమిక
photo chemistry కాంతిరసాయనశాస్త్రం
photo copy ఛాయాముద్రితం
photo copying ఛాయాముద్రణం
photo editor వార్తాచిత్ర సంపాదకుడు
photo electric కాంతి విద్యుత్సంబంధి
photogrammetry ఛాయారూపచిత్రణం
photo interpretation ఛాయాచిత్ర వ్యాఖ్యానం/వివరణ
photo phobia కాంతిభీతి వెలుతురంటే భయం
photo sphere దీప్తావరణం కాంతిమండలం
photosynthesis కిరణజన్యసంయోగక్రియ
photograph ఛాయాచిత్రం
photographer ఛాయాచిత్ర కారుడు/గ్రాహకుడు
photography ఛాయాచిత్రకళ
photometer ప్రకాశమాపి కాంతిమాపకం
photometry కాంతిమితి
photomicrograph సూక్ష్మదర్శిని చిత్రం
photoperiod కాంత్యావర్తనకాలం
photosensitive కాంతిగ్రాహక(కం)
photo type setting ఛాయారూపరచన
photo voltaic ఛాయావైద్యుత
photovoltaic cell కాంతివిద్యుద్ఘటం
phrase పదబంధం వాక్సరణి
phrase-monger శబ్దాడంబరప్రియుడు
phraseology శబ్దవిన్యాసం శైలీవిన్యాసం
phrenic ఉదరవితాన సంబంధి; కపాలసంబంధి
phrenology కపాల విజ్ఞానం
phrynoderma కప్పచర్మంలాగున్న
phyllanthus emblica ఉసిరి
phyllode వృంతఫలకం
phyllotaxy ఆకుల పేర్పు పత్రవిన్యాసం
phylogeny వంశవృక్షం
physic మందు వైద్యం ఉపచారం చికిత్స
physical భౌతిక శారీరక
physical culture శారీరక శిక్షణ వ్యాయామం
physical education వ్యాయామ విద్య/శిక్షణ
physical map భౌతిక చిత్రం/రూపం
physical measurement భౌతికమాపనం
physical phenomena భౌతికదృగ్విషయాలు
physical science భౌతిక శాస్త్రం/విజ్ఞానం
physical structure భౌతికనిర్మాణం
physician వైద్యుడు
physicism పదార్థవాదం
physicist భౌతికశాస్త్రవేత్త
physics భౌతిక శాస్త్రం/విజ్ఞానశాస్త్రం
physiogeography భౌతికభూగోళశాస్త్రం
physiognomy ముఖసాముద్రికం ముఖలక్షణ విజ్ఞానం
physiography ప్రకృతివర్ణన శాస్త్రం
physiological శారీరక శరీరధర్మ సంబంధి
physiological unit శారీరక ప్రమాణం/అంశం/విభాగం
physiology శరీర (ధర్మ) శాస్త్రం
physiotherapy భౌతిక చికిత్స
physique దేహబలం శరీరతత్వం దేహనిర్మాణం
phytoplankton వృక్షప్లవకాలు
piccotah ఏతం
pick n సూది; గడ్డపార v తీసుకొను ఎన్నుకొను పొడుచు గుచ్చు
pick a hole in one's coat దోషాలు వెతుకు దోషిని ఎన్నుకొను
pick at గుచ్చు ఒత్తు మీటు సతాయించు ఏడిపించు
pick off తుంచివేయు
pick out ఏరు ఎంచు ఎంపికచేయు
pick-pocket జేబుదొంగ
pick-up ఎత్తు; నేర్చుకొను
pickaxe గడ్డపార పికాసి
picker ఏరే/ఎన్నుకొనే/పోగుచేసే వ్యక్తి
picket n నిరోధం అప్పగింత మేకు గూటం సైనిక రక్షకదళం v అడ్డగించు దడికట్టు అడ్డునిలుచు నిరోధించు
picketing నిరోధం అడ్డగింత
pickling ఊరగాయ
picnic వన విహారం/భోజనం
pictograph చిత్ర(కార)లిపి
pictorial సచిత్ర చిత్రపటశోభిత
pictorial data చిత్రరూప దత్తాంశాలు
picture n చిత్రం బొమ్మ పటం రూపం v చిత్రంగీయు బొమ్మవేయు వర్ణించు కల్పనచేయు
picture assembly చిత్రసమాహారం
picture function చిత్రప్రవృత్తి
picture-gallery చిత్ర (ప్రదర్శన)శాల
picture story దృశ్యవార్త
picture symbol చిత్రప్రతీక
picturesque మనోహర సుందర ఆకర్షణీయ
pidgin మిశ్రిత
pidgin English చైనీస్ మిశ్రితాంగ్లభాష
pie పిండివంట పూర్ణం; దమ్మిడీ
piebald రంగురంగుల పలువన్నెల
pie diagram చక్రీయపటం
piece ముక్క తునక ఖండం
piece de resistance ప్రధానాహారం ముఖ్య విషయం/వస్తువు/సంఘటన
piece-goods వస్త్రాలు బట్టలు (తానులుగా అమ్మే) నేతగుడ్డలు
piecemeal కొంచెం కొంచెంగా భాగాలుగా ఖండాలుగా ముక్కలుముక్కలుగా
piece-rate చిల్లరధర
piece work కార్యఖండం పనిభాగం అంచెలంచెలుగా చేసే చిల్లరపని
pied రంగురంగుల
pie-graph (=circle graph) వృత్త/వలయ పటం
pier పలకలవంతెన రేవు; స్తంభం
pierce గుచ్చు(కొను) దూరు దూర్చు
pietism భక్తివాదం
piety దైవభక్తి ధర్మనిష్ఠ శ్రద్ధ ధార్మికచింతన
pigeon పావురం; (శాంతిచిహ్నం)
pig-iron దుక్క ఇనుము పోత ఇనుము
pigment రంగు వర్ణం వర్ణకం
pigment bile పిత్త వర్ణకం
pigmentation వర్ణకవిధానం
pigmy మరుగుజ్జు పిగ్మీ
pigtail పిలకజుట్టు
pile n దొంతి కుప్ప పోగు; పోటీ కొయ్య v పోగుచేయు కుప్పవేయు పోటీ ఇచ్చు పోటీకొయ్య నాటు
piles మొలలు మూలవ్యాధి
pilfer దొంగిలించు
pilferage చిన్నచౌర్యం దొంగతనం చిల్లరచోరీ
pilgrim యాత్రికుడు తైర్థికుడు
pilgrim ship (తీర్థ) యాత్రానౌక
pilgrim town యాత్రాస్థలం పుణ్యక్షేత్రం
pilgrimage తీర్థయాత్ర
pill మాత్ర గుళిక బిళ్ల గోలీ; అనిష్టవ్యక్తి
pillage n దోపిడీ (సొత్తు) v కొల్లగొట్టు దోచుకొను
pillar n స్తంభం మొకరం; ఆధారం
pillion వెనుకసీటు
pillory దండనయంత్రం
put in the pillory శిక్షించు దండించు
pillow దిండు తలగడ
pilot n చోదకుడు మార్గదర్శి కర్ణధారి అగ్రగామి వైమానికుడు v (ఓడ/విమానం) నడుపు క్షేమమార్గంలో నడిపించు
pilot plant ప్రయోగాత్మక యంత్రాగారం/కర్మాగారం
pimple మొటిమ
pin n సూది మేకు v చేర్చికుట్టు; కట్టువడజేయు
pin down బంధించు బిగించి కట్టు
pincer movement ఆడకత్తెరదాడి కర్తరీవ్యూహం
pincers నవాణం చిన్నపటకారు
pinch n చిటిక; ఇబ్బంది ఇక్కట్టు; పరిమాణం v గుచ్చు నొక్కు సాధించు; (డబ్బు) బలవంతంగా గుంజు
pine n దేవదారువృక్షం v అధిక కాంక్షతో/వ్యసనంతో కృశించు/చిక్కిపోవు/బలహీనపడు
pinion పక్షిరెక్క
pinna గూబ చెవిదొప్ప
pinnacle శిఖరం గోపురం ఉచ్చదశ; ముడి జడ
pinprick ఉత్తేజింపజేయు మండిపడు కోపపడు
pioneer అగ్రగామి మార్గదర్శి; పథనిర్ణేత
pioneer effort ప్రథమ ప్రయత్నం
piorrhoea (పంటి) చిగుళ్ల నుంచి చీముకారటం
pious సదాచారి ధర్మపరాయణ దైవభక్త నిష్పాపి
pipe n గొట్టం నాళం; మురళి పిల్లనగ్రోవి వాద్యం v గొట్టాలతో తీసుకొని పోవు; మురళి వాయించు
piquant ఉత్సాహకారి ఉత్తేజం కలిగించే మనోరంజక
pique n క్రోధం కోపం v కోపించు కోపం తెప్పించు
piracy సముద్రపు దోపిడీ
pirate n సముద్రపుదొంగ; రచనాస్వామ్యచోరుడు v ఓడ దొంగతనాలు చేయు దొంగిలించు
Pisces మీన రాశి/లగ్నం; సకశేరుకమత్స్యాలు వెన్నుగల చేపలు
pisciculture మత్స్య పరిశ్రమ
pistachio పిస్తా
pistia అంతరతామర
pistill అండకోశం
pistol పిస్తోలు
piston ముషలకం
pit n గొయ్యి గుంట v గోతిలో పూడ్చు/పెట్టు
pitch n తారు కీలు; స్థాయి భ్రమణాంతరం v విసరు తగిలించు జతచేయు; తారుపూయు; వరసగా దిగగొట్టు
pitched జమచేసిన గాఢ తుముల వ్యూఢ స్థాపిత
pitchfork కిక్కిరిసేట్టు/కూరి నింపు
piteous దీన దయనీయ; తుచ్ఛ
pitfall అంధకూపం (మోసగించటానికి)పైన కప్పిన గొయ్యి
pith దవ్వ బెండు
pithy సారవంతమైన సారగర్భిత
pitiable దయనీయ కనికరింపదగ్గ జాలిపడదగ్గ
pitiful దుఃఖదాయక జాలిగల
pitilessly నిర్దయగా క్రూరంగా కనికరం లేకుండా
pittance స్వల్పం కొంచెం; స్వల్ప భృతి
pituitary పోషక
pity n దయ జాలి కనికరం v దయజూపు కనికరించు జాలిపడు కరుణించు
pivot n ఇరుసు కేంద్రం; భ్రమణ కీలకం v చుట్టు తిరుగు కేంద్రీకరించు
pixel చిత్రభాగం చిత్రాంశం
placard (గోడలపై అంటించే) ప్రకటన/విజ్ఞాపన
placate తృప్తిపరచు సంతోషపెట్టు శాంతపరచు ప్రసన్నం చేయు
place n స్థలం స్థానం క్షేత్రం గృహం పదవి హోదా v ఉంచు నియమించు స్థాపించు
place value స్థల మూల్యం
placebo సర్వరోగనివారిణి; ఔషధంలేని/ఖాళీ గొట్టం
placement (పనిలో)నిమగ్నత కొలువు(లో చేరటం) నియామకం
placenta మాయ మావి అండ సంయోగస్థానం
placid మందకొడి గంభీర స్థిర నిశ్చిత స్థిమిత
placidity మందకొడితనం సౌమ్యత గంభీరత శాంతి
plagiarise గ్రంథచౌర్యం చేయు
plagiarism గ్రంథచౌర్యం
plagiarist గ్రంథచోరుడు
plague n మహామారి ప్లేగువ్యాధి v దుఃఖపెట్టు పీడించు
plague spot మురికి చోటు రోగస్థలం
plain adj స్పష్ట నిష్కపట సమ(తల) సామాన్య బహిరంగ n మైదానం బయలు సమతల భూమి
plain dealing అరమరికలులేని వ్యవహారం
plain sailing తేలికపని తేలికదారి
plain speaking ఖచ్చితంగామాట్లాడటం/ఖండిత సంభాషణ/ప్రసంగం
plain words సూటిమాటలు
plaint దావాపత్రం ఆవేదన/వాద పత్రం ఫిర్యాదు అర్జీ దోషారోపణ; మొర ఏడ్పు
plaintiff వాది దావావేసిన వ్యక్తి ఫిర్యాది
plaintive శోకమయ కరుణాపూర్ణ
plan n ఉపాయం ఆలోచన యోచన యుక్తి పన్నాగం పథకం v యోచించు ఉపాయం/యుక్తి పన్ను
planned economy యోజిత ఆర్థిక వ్యవస్థ
planned parenthood నియంత్రిత దాంపత్యం
plane చదును సమతలం; నునుపు; చిత్రిక (గుల్ల); విమానం
planet గ్రహం
planet mars అంగారకుడు అంగారకగ్రహం
planetarium వేధశాల
planetary గ్రహ సంబంధి గ్రహోత్పన్న గ్రహప్రభావంగల; అస్థిర అనిశ్చిత
plank పలక బల్ల కర్ర చెక్క; ధ్యేయం లక్ష్యం
plankton ప్లవకం
plankton net ప్లవకజాలకం
planner పథక రచయిత/కర్త
planning ప్రణాళిక వేయటం
planning family కుటుంబ నియంత్రణ
plant n చెట్టు వృక్షం; యంత్రసమూహం కర్మాగారం/యంత్రాగారం v మొక్కనాటు పూడ్చిపెట్టు పాతర వేయు స్థాపించు
plant breeder వృక్షప్రజననశాస్త్రజ్ఞుడు
plant pathology వృక్షవ్యాధిశాస్త్రం
plantain అరటి కదళి
plantar అరికాలికి సంబంధించిన
plantation (పూల)తోట; సేద్యం సాగు
planter తోటమాలి రైతు
plaque పలక ఫలకం
plasma జీవద్రవ్యం రక్తంలోని తెల్లని ద్రవం
plaster n పట్టీ పలాస్త్రీ లేపనం అస్తరు; గచ్చు గార దర్జు సున్నం v మందువేయు; గచ్చువేయు
plaster adhesive అంటుకొనే పట్టీ/మలాం
plastic మృదువైన; ఒదిగే
plasticity మెత్తదనం ఒదుగు
plastics మృదువస్తువులు
plate n రేకు పళ్ళెం కంచం కవచం బిళ్ళ; ఫలకం v మలాము చేయు/పూయు
plateau పీఠభూమి
platelets రక్త(కణ)పట్టికలు
platform వేదిక రంగ (స్థలం) ఎత్తు అరుగు/తిన్నె
platitude మామూలు అభిప్రాయం (గొప్పగా చెప్పిన) సాధారణమైన మాట
platonic అనుభవవాంఛలేని మానసిక
platoon చిన్న సైనిక బృందం/దళం
plaudit(s) చప్పట్లు మెప్పు ప్రశంస స్తోత్రం
plausible న్యాయమని తోచే నిజమనిపించే ప్రముఖ
play n ఆట ప్రదర్శనం చలనం నాటకం v ఆడు వాయించు అభినయించు ప్రదర్శించు
play back నేపథ్యం ప్రతిశ్రవణం
playback singer నేపథ్య గాయకుడు/గాయని తెరవెనక పాటగాడు/పాటగత్తె
played out పూర్తి సమాప్తం
play fast and loose ఢోకా ఇచ్చు
play first fiddle ప్రథమస్థానం ఇచ్చు
play house నాటకశాల
playing a double game అటూ ఇటూ మాట్లాడు ఉభయపక్షాలనూ సమర్థించు
play of words శబ్దక్రీడ మాటనేర్పు వాక్చాతుర్యం శ్లేష చమత్కారం
play second fiddle ఇతరులకు లోబడి ఉండు లోబడి పనిచేయు
play the game నిబంధనల ప్రక్ఆరం ఆడు; పాత్ర వహించు
play up పెంచి చెప్పు/చూపు
play upon ఆట పట్టించు; లాభం తీయు
play way method క్రీడాపద్ధతి
playlet నాటిక చిన్న నాటకం
playwright నాటక కర్త/రచయిత
plea ప్రార్థన వాదన; వాదించు ప్రార్థించు
plead guilty నేరం ఒప్పుకొను తప్పు అంగీకరించు
pleader వకీలు న్యాయవాది
pleasant ఉల్లాసకరం ఆనందభరిత రుచికర ప్రియమైన ఇంపైన మంచి
pleasantness మనోహరత
pleasantry వినోదకరం ఆనందభరితం నవ్వు పుట్టించేది పరిహాసం
please ప్రసన్నం చేయు సంతృప్తి/సంతోష పరచు దయచూపు
pleasure ప్రీతి సంతుష్టి సంతృప్తి ఇష్టం విలాసం వినోదం సుఖం
pleasure principle సుఖసూత్రం
pleasure resort విహార/వినోద స్థలం
plebeian సాధారణవ్యక్తి మామూలు మనిషి
plebiscite జనవాక్య/ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ; జనవాణి
pledge n కుదువ తాకట్టు వాగ్దానం ప్రతిజ్ఞ; ఖరారు; (సంధి అమలుకోసం) శత్రువుకు అప్పగించిన వ్యక్తి v తాకట్టు పెట్టు; మాట ఇచ్చు ప్రతిజ్ఞ చేయు
pledgee కుదవపెట్టుకొనే వ్యక్తి
pledger కుదవపెట్టే వ్యక్తి
plenary సంపూర్ణ సర్వాధికారాలూ ఉన్న సర్వసభ్యులూ హాజరయిన
plenary meeting సర్వసభ్య సమావేశం
plenary session సర్వసభ్య సదస్సు విస్తృత సమావేశం
plenipotentiary adj సంపూర్ణాధికారంగల n సర్వాధికారాలూ ఉన్న రాయబారి
plentiful సమృద్ధ పరిపూర్ణ సమగ్ర విస్తార విస్తృత
plentitude సమృద్ధి పరిపూర్ణ సమగ్రత
pleomorphism బహురూపత
plethora అతి బాహుళ్యం/వ్యాప్తి; రక్తపిత్తం
plethysmograph అవయవపరిమాణ భేద మాపకం
pleura ఫుఫుసావరణం శ్లేష్మ స్తరం/పటలం
pleurisy ఫుఫుసావరణశోథ
plexer గుణకం
plexiform జాలాకార వలలాగుండే
plexus వల జాలం అల్లిక
pliability వంచేస్వభావం నమ్యత
pliable నమ్య వంగే వంచదగ్గ మెత్తని
pliant మెత్తని మనసుగల; నమ్ర
plica ముడత
plication ముడవటం
plight n దురవస్థ దుస్థితి దుర్దశ; కుదువ తాకట్టు v మాట ఇచ్చు; పూచీ పెట్టు
plinth పునాది అడుగుమట్టం స్తంభం అడుగు భాగం
pliocene నవీన
plod కష్టంగా నడుచు; పాటుపడు అధికంగా శ్రమించు
plosion స్ఫోటనం
plosive స్పర్శధ్వని
plot n భూ భాగం/ఖండం నిర్దేశం; కొద్దిపాటి నేల కుట్ర కుతంత్రం v (స్థల/వస్తు/వ్యక్తి)నిర్దేశం చేయు; దురాలోచనచేయు కుట్రపన్ను
plotted line నిర్దేశరేఖ
plotter నిర్దేశకం
plough n నాగలి అరక మడక v దున్ను
ploughing దున్నకం దున్నటం
pluck n ధైర్యం సాహసం; తినటానికి పనికివచ్చే కార్జం v తెంపు తెంచు పెరుకు పెకలించు
pluck up one's heart మనసు విరిచివేయు
plucky ధైర్యశాలి సాహసంగల
plug n బిరడా మూత v మూసివేయు బిరడాపెట్టు
plumage పక్షి రెక్కలు/ఈకలు
plumb adj స్థిర నిటారుగా ఉన్న n వడంబం సీసంగుండు
plumb line వడంబం
plumbago నల్లసీసపు కడ్డీ; పెన్సిలు బొమ్మ
plumber గొట్టాలు/కొళాయిలు బాగుచేసే వ్యక్తి
plumbum సీసం
plume n ఈక; తురాయి గౌరవచిహ్నం v దోచుకొను కొల్లగొట్టు
plummet బరువు; వడంబం గుండు
plumule ప్రథమాంకురం
plunder n దోపిడీ(సొమ్ము) కొల్ల v దోచుకొను కొల్లగొట్టు
plunge n మునక; ప్రయత్నం v మునుగు ముంచు; దూరు దూకు చొరబడు; ప్రయత్నించు
pluperfect పూర్ణభూతం
plural బహు(వచనం)
plural number బహువచనం
plural voting హెచ్చువోట్లపద్ధతి
pluralism బహుత్వవాదం బాహుళ్యవాదం
pluralist బహుత్వవాది
pluralistic బహుత్వవాద (సంబంధి)
plurality బహుత్వం అనేకత బాహుళ్యం; అర్ధాధికం
plus కలపడం; ధన (చిహ్నం)
plus curriculum అనుబంధ/అదనపు విద్యాకార్యక్రమం
plutocracy ధనికాధిపత్యం ధనికస్వామ్యం
plutonic ఆగ్నేయ; అంధకారమయ పాతాళ/యమలోక సంబంధి
ply n మడత ముడత; అడుగుభాగం v జరుగు నడుపు ఆడు చలించు పనిలో నియమించు
plywood పొరలచెక్క
PM paper అపరాహ్ణపత్రిక
pneumatic గాలితో నింపిన/నడిచే వాయు పూరిత/చాలిత
pneumatics వాయు(శక్తి)శాస్త్రం
pneumonectomy ఊపిరితిత్తి తీసివేత ఫుఫుసోచ్ఛేదన
pneumonia ఫుఫుసశోథ ఊపిరితిత్తిశోథ ఊపిరితిత్తుల వాపువ్యాధి
pneumothorax ఫుఫుసకుహరంలో గాలి ఉండటం
poach వేటదొంగ; ఉడకబెట్టి ఒలవటం; గుచ్చు
poacher దొంగవేటగాడు; అక్రమార్జనపరుడు
pocket n జేబు చిన్నసంచి v అపహరించు జేబులో వేసుకొను
pocket borough వ్యక్తి/కుటుంబ పాలితప్రాంతం
pocket money చిల్లరఖర్చుల డబ్బు
poesy కవిత కవిత్వం
poet కవి
poet laureate ఆస్థానకవి
poetaster కుకవి క్షుద్రకవి
poetic కవితాత్మక
poetic justice కవితాధర్మం
poetry కవిత్వం (పద్య) కావ్యం
poignant తీవ్ర తీక్ష
point n బిందువు కేంద్రం; మొన కొన చుక్క బొట్టు; శిఖరం ప్రశ్న అభిప్రాయం విషయం ఉద్దేశం అంశం v చూపుగురిపెట్టు కనబరచు మొనతేల్చు చుక్కపెట్టు
point attribute బింద్వారోపితం
point-blank అతిసమీప(పం) చాలాదగ్గర
point buffer బిందుతాటస్థ్యం
pointed మొనదేలిన సూటి
point grade సంఖ్యాంకనం
pointless అర్థం లేని వ్యర్థ
point of order నియమభంగాక్షేపణ
point of scale terminal బిందుప్రమాణాగ్రం
pointage అంశీకరణం
pointer సూచకం సంకేతం; (వేటలో)దారితీసే కుక్క
poise n సమతూకం సరితూగటానికి వేసే బరువు; న్యాయమైన తీర్పు v సరిచూచు చక్కగా నిలబెట్టు
poison n విషం v విషంపెట్టు విషమయం చేయు
poisoning విషప్రయోగం; విషమీకరణ
poke n పోటు పొడుపు v పొడుచు (నిప్పులో) గుచ్చి కదల్చు
poke fun at వెక్కిరించు ఎగతాళిపట్టించు
polar ధ్రువ (సంబంధి)
polar-sun synchromic ధ్రువసౌరసమకాలిక
polarimeter ధ్రువణమాపకం
polarimetry ధ్రువణమితి
polariscope ధ్రువణదర్శిని
polarised ధ్రువీకృత
polarity ధ్రువశీలత
polarizability ధ్రువణశీలత
polarization ధ్రువీకరణం
pole ధ్రువం; స్తంభం నావనడిపే తెడ్డు
pole arctic ఉత్తర ధ్రువం
pole geographic భౌగోళిక ధ్రువం
pole-star ధ్రువతార ధ్రువనక్షత్రం
polemic వివాదాస్పద భిన్నాభిప్రాయంగల; ప్రతివాదం
polemical వివాదాత్మక
polemics వాదప్రతివాదాలు తర్కవితర్కాలు
poles ధ్రువాలు
poles like సజాతిధ్రువాలు
poles unlike విజాతిధ్రువాలు
police n రక్షకభటుడు v కాపుకాయు తనిఖీచేయు
police action పోలీసుచర్య
police custody పోలీసుల స్వాధీనం/నిర్బంధం
police station పోలీస్ఠాణా
policy విధానం
policy matter విధాన విషయం
policy statement విధాన ప్రకటన
poliomyolitis శిశుపక్షవాతం పోలియో
polis నగరం
polish n నునుపు మెరుగు; తుడిచే/శుభ్రపరిచే వస్తువు/ద్రవ్యం v నున్నబరచు మెరుగుపెట్టు శుభ్రపరచు తుడుచు
politbureau విద్హాననిర్ణేతల సంఘం
polite నాగరక మర్యాదగల
politic యుక్తి/చతురత గల తెలివిగల
political రాజకీయ(సంబంధి)
political approach రాజకీయ పద్ధతి/మార్గం
political chicanery రాజకీయ కుతంత్రం/కుటిలత
political correspondant రాజకీయ విలేఖరి
political economy రాజకీయార్థిక వ్యవస్థ
political officer రాజకీయాధికారి
political refugee రాజకీయ శరణార్థి
political strings రాజకీయ షరతులు
political sufferers రాజకీయబాధితులు
political truce రాజకీయ సంధి/పరిష్కారం
politician రాజకీయవాది
politics రాజకీయాలు; రాజకీయశాస్త్రం
polity రాజ్యతంత్రం రాజ్యపాలన పద్ధతి ప్రభుత్వవిధానం నియమబద్ధ సంఘం
poll n తల; ఎన్నిక (జరిగేస్థలం); వోటర్ల జాబితా v వోటువేయు
poll tax తలసరిపన్ను; వోటుహక్కు పన్ను
pollen పుప్పొడి పరాగం
pollen grains పుప్పొడి రేణువులు
pollen sac పరాగకోశం
pollination పరాగసంపర్కం
polling ఎన్నిక వోటు వేయటం
polling agent ఎన్నిక ప్రతినిధి
polling booth వోట్లు వేసే కేంద్రం
polling officer ఎన్నికల నిర్వహణాధికారి
polling station ఎన్నిక కేంద్రం
pollute మురికిచేయు కల్మషం చేయు అపవిత్రం చేయు
polluted కుఌన కశ్మల కల్మష
polluter కాలుష్యకారకం
poltroon పిరికిపంద భీరువు
poly బహు అనేక చాలా; బాహుళ్యం
polyandry బహు భర్తృకత/భర్తృత్వం
polyarchy బహుశాసనికత
polyarteritis బహుధమనిశోథ
polyarthritis అనేకకీళ్ళవాతం
polycythemia ఎర్రకణాల బహుళవృద్ధివ్యాధి
polydactyly బహ్వంగుళికత
polydipsia అధికదాహం
polygamous అనేకభార్యలుకల
polygamy బహుభార్యాత్వం
polyglot బహుభాషాభాషి
polygon బహుభుజి; నిరూపణ స్థలం
polygonal బహుకోణ
polygraph బహులేఖి
polygyny బహుభార్యాత్వం
polyhedron బహుఫలకం
polymorphemic బహుపదాంశక
polymorphic బహురూపి
polyneuritis బహుళాంత్రికశోథ
polyneuropathy బహుళాంత్రికవికృతి
polynominal బహుపద
polypetalous బహుదళ
polyphony బహుధ్వనిత్వం
polysemantic బహ్వర్థక
polysyllabic బహ్వక్షరయుత
polysynthetic బహుపదాశ్రిత
polytechnic సాంకేతిక విద్యాసంస్థ
polytheism బహుదేవతారాధన బహుదేవతా వాదం
polyurea అతిమూత్రత మూత్రాధిక్యం
pomiculture ఫల పోషణ/రక్షణ
pomp డాబు ఆడంబరం శోభ వైనం
pomposity ఆడంబరం తళుకుబెళుకులు
pompous వైభవోపేత ఆడంబరపూర్వక
ponder ఆలోచించు పర్యాలోకించు విచారించు
ponderous ఆలోచనాపూర్వక; ప్రముఖ భారవత్ కఠిన
pontage సేతుశుల్కం వంతెన సుంకం
pontiff ప్రధాన (మత) గురువు
pontoon బల్లకట్టు; పడవల వంతెన
pool n జలాశయం కోనేరు మడుగు నీటి గుంట; సమూహం సంఘం సంచయం; గుండం; కూర్పు మొత్తం పందెపు సొమ్ము; వివిధ భాగస్థుల హక్కు మొత్తం v కలుపు జోడించు అతుకు
pool prices సమకూర్చిన ధరలు
poor పేద బీద; తక్కువ అల్ప
poor house/alms-house బీదల సత్రం; అనాథ శరణాలయం
poor visibility తక్కువ దృగ్గోచరత
pope (రోమన్కేథలిక్) మతసర్వాధికారి పోప్
popinjay చిలక వాగుడుగాయ
poppy గసగసాలు
populace జనత సాధారణ ప్రజ జనసాధారణం
popular లోకప్రియ జనప్రియ జనరంజక; ప్రజాదరణ గల; ప్రచలిత వ్యాప్తిలో ఉన్న
popular election ప్రజల ఎన్నిక
popular government ప్రజాప్రభుత్వం
popularity ప్రజాదరణ
popularize లోకప్రియంచేయు; ప్రచారం చేయు వ్యాప్తిలోకి తెచ్చు
populate జనావాసయోగ్యం చేయు; ప్రసన్నం చేయు
population జనసంఖ్య జనాభా ఆబాదీ
populous జనంతో నిండిన జనసమ్మర్దంగల అధిక జనాభాగల
porcelain పింగాణీ
porcupine ముళ్ళపంది
pore n చిన్నరంధ్రం బెజ్జం చర్మంమీది సూక్ష్మరంధ్రం ఛిద్రం v నిదానించి చూచు తీవ్రంగా చదువు
pork పందిమాంసం
pornography అశ్లీల రచన/సాహిత్యం
porosity సఛిద్రత
porous సఛిద్ర సూక్ష్మరంధ్రాలుగల
porpoise తూరమీను
port ఓడరేవు నౌకాశ్రయం; కోట; వైఖరి
port authority ఓడరేవు/నౌకాశ్రయ అధికారివర్గం
port of loading సరుకులెత్తే ఓడరేవు ఎగుమతిరేవు
port trust ఓడరేవు/నౌకాశ్రయ పాలకసంస్థ
portability సులభ వాహ్యత
portable తేలికయిన సులభంగా తీసుకపోదగ్గ
portal బోరు తలుపు మహాద్వారం ప్రవేశద్వారం
portend శకునం చెప్పు; ముందుగా సూచించు
portentous అశుభసూచక కీడు సూచించే; ఘోర
porter కూలి బరువులు మోసే వ్యక్తి కాపలాదారు
portfolio మంత్రిపదవి; కార్యభారం విడికాగితాల పెట్టె; రకరకాల వ్యాపార సముచ్చయం
portico ద్వారమంటపం
portion n భాగం అంశ వంతు ఖండం పాలు వాటా v పంచు విభజించు వేరుచేయు ముక్కలుచేయు
portly స్థూల గంభీరాకృతి గల
portrait చిత్తరువు బొమ్మ చిత్రం ప్రతిమ ప్రతికృతి
portraiture చిత్రణ ప్రతికృతికల్పన వర్ణన
portray చిత్రించు బొమ్మగీయు వర్ణించు
portrayed వర్ణిత చిత్రిత
pose n భంగిమ నటించే/నిలచే తీరు v నటించు ముందుంచు ప్రశ్నించు
poser ప్రశ్న సమస్య సవాలు
position స్థానం పదవి హోదా దర్జా దశ స్థితి
position supine వెల్లికలా పడుకోవటం
positive వర్ణనాత్మక(కం) ధనాత్మక(కం) నిశ్చయాత్మకం; అనుకూల నిజ నిర్ణీత స్థిర రూఢ నిశ్చిత వాస్తవిక; అనుచ్ఛాయ
positive aspect అనుకూల లక్షణం
positive degree నిజవాచకం
positive neutrality క్రియాత్మక తటస్థత
positive proof రూఢప్రమాణం
positivism రూఢివాదం ప్రత్యక్షైకవాదం
positivist రూఢివాది ప్రత్యక్షైకవాది
posse అధికారి/పోలీసు దళం
possess కలిగి ఉండు స్వాధీనంలో ఉంచుకొను
possession భుక్తం ధారణ అధికారం ఆధిపత్యం స్వాధీనం కబ్జా; అధీన ప్రాంతం; యాజమాన్యం
possessive స్వాధీన(తా సూచక)
possessive case సంబంధబోధక విభక్తి
possessive compound సంబంధ తత్పురుష సమాసం
possibility సంభావ్యత సాధ్యత సంభవత వీలు
possible సంభవ సంభావ్య సాధ్య వీలుపడే కాదగ్గ
possibly సంభావ్యంగా బహుశా ఒకవేళ వీలయితే
post n తపాలా టపా; స్థానం పదవి; కొయ్య స్తంభం v నియమించు; సూచించు ఖాతాలో ఎక్కించు; పోస్టులో వేయు
post bag తపాలా సంచీ టపాసంచీ
post card పోస్టుకార్డ్
post date తరవాతి/అనంతర తేదీ/దినం
post-dental దంతపృష్ఠీయ
post-free పోస్టుఖర్చులు లేకుండా ఉచితపోస్టులో
post-ganglionic గండికానంతర
post-graduate స్నాతకోత్తర
post-graduate study స్నాతకోత్తర విద్య/అధ్యయనం
post-haste తొందరగా త్వరగా
post-libum భోజనానంతర
post literacy programme అక్షరాస్యతానంతర విద్యాకార్యక్రమం
postman టపాపంచే ఉద్యోగి
postmark తపాలాముద్ర
postmortem శవపరీక్ష మరణానంతర పరీక్ష
post-natal జననానంతర పుట్టిన తరవాత ప్రసవానంతర
post office తపాలా కార్యాలయం
post-paid ముందే పోస్టేజి చెల్లించిన
post-position అనుబంధం
post-prandial భోజనానంతర
post-testing పరీక్షోత్తర
post-war యుద్ధానంతర
postage తపాలా ఛార్జీ/సుంకం
postal తపాలాకు సంబంధించిన
poster ప్రకటన/విజ్ఞాపన పత్రం; ప్రకటన చిత్రం
posterial పశ్చిమ
posterior పశ్చిమ పశ్చాత్; అనంతర తరవాతి వెనకభాగంలోని
posterity సంతతి రాబోవు తరాలు
posthumous మరణానంతర చనిపోయిన తరవాతి
posthumous award మరణానంతర పురస్కారం/బహుమానం
posthumous child తండ్రిపోయినతర్వాత పుట్టిన బిడ్డ
posting నియామకం; పోస్టులో వేయటం
postpone వాయిదావేయు
postponement వాయిదా
postscript అనంతర లేఖనం తరవాత రాసింది తాజాకలం
postulate n మౌలికసూత్రం ప్రత్యక్షసిద్ధాంతం సర్వసమ్మతసిద్ధాంతం మౌలికోహ ఆవశ్యక లక్షణం మూలసూత్రం v శాసించు హక్కులనుకోరు
posture (సం)స్థితి తీరు రీతి స్థానం భంగిమ అంగవిన్యాసం బంధం
pot కుండ కలశం పాత్ర
pot belly కుండబొజ్జ బానకడుపు
pot boiler డబ్బుకోసం రాసే రచన
potable తాగదగ్గ
potash mica అభ్రకంరాయి
potato బంగాళాదుంప ఆలుగడ్డ ఉర్లగడ్డ
potency శక్తి వీరత్వం బలం సామర్థ్యం
potent శక్తిగల బలమైన ప్రబల
potent mode ప్రబల/శక్త రీతి/పద్ధతి
potentate శాసకుడు సమ్రాట్టు సర్వాధికారి
potential శక్య గర్భిత సంభావ్య అవ్యక్త; శక్మం
potentialities అంతర్గత శక్తులు
potentiality సంభవనీయత
potentially శక్యంగా సంభావ్యంగా
potentiometric శక్మమితీయ
pother n గలభా హంగామా గడబిడ v తొందరపెట్టు హడావుడిచేయు బాధించు
pother about ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండు
pot pourri సంగీతమేళ; సాహిత్య సంకలనం
potter n కుమ్మరి కుంభకారుడు v తొందరపెట్టు హడావుడిచేయు బాధించు
potter's wheel కుమ్మరిసారె
pottery కుమ్మరం కుమ్మరి పని/పరిశ్రమ
pouch తిత్తి చిన్న సంచి; హృదయకోశం
poultry కోళ్ళు
poultry farming కోళ్ళ పెంపకం
pounce పొంచిదూకు దూకిపట్టుకొను
pound n హద్దు దడి కంచె; ౨౦ షిల్లింగులు ౧౬ ఔన్సుల తూనిక; బందెలదొడ్డి v పొడిగా చేయు దంచు కొట్టు; చేతులతో బంధించు; (బందెల)దొడ్డిలోపెట్టు
penny wise and pound foolish కొంచానికి లోభించి ఎక్కువ పోగొట్టుకొను
pound of flesh కసాయిబేరం
poundage దిగుమతి సుంకం/రేటు; బందె రుసుం
pounds బందెలదొడ్లు
pour పోయు చల్లు
pour oil upon troubled waters శాంతింప జేయు
pourparler ప్రారంభచర్చ
poverty పేదరికం దారిద్ర్యం
powder చూర్ణం పొడి; తుపాకిమందు
power అధికారం హోదా; సామర్థ్యం శక్తి; బలం; విద్యుత్తు; ఘాతం
power bloc(k)s సైనికరాజ్యకూటాలు
power house విద్యుద్గృహం
power-loom మరమగ్గం
power of attorney ముఖ్తార్నామా వ్యవహారాధికారం
power-plant విద్యుదుత్పాదక యంత్రం
power politics అధికారరాజకీయాలు
power potential విద్యుదుత్పాదన శక్తి; గర్భిత/సంభావ్య శక్తి
power-reactor విద్యుదణుయంత్రం
power station విద్యున్నిలయం
power supply కరెంటు సరఫరా
powerful శక్తిగల శక్తిమంతమైన బలంగల
powerless బలహీన శక్తిరహిత నిర్బల దుర్బల
powers రాజ్యాలు దేశాలు; అధికారాలు
practicability ఆచరణ యోగ్యత/సాధ్యత
practicable ఆచరణ యోగ్య/సాధ్య ఆచరణీయ
practical ప్రయోగాత్మక వ్యావహారిక అనుభవసిద్ధ ఉపయోగ్య ఆచరణీయ ఆచరణాత్మక
practical application ఆచరణాత్మక ప్రయోగం
practical examination ప్రయోగ పరీక్ష
practical form క్రియారూపం
practical value యథార్థ మూల్యం
practicality ఆచరణాత్మకత
practically ప్రయోగాత్మకంగా ఆచరణ యోగ్యంగా
practicals ప్రయోగపాఠాలు
practice ఆచరణ అభ్యాసం అనుభవం ప్రయోగ పద్ధతి అలవాటు వాడుక సాధన
practice teaching అభ్యసన బోధన
practise అభ్యసించు ఆచరించు ప్రయత్నించు (ఒక వృత్తి) అవలంబించు
practitioner అభ్యాసకుడు వృత్తిలో ఉన్న/వృత్తి అవలంబించిన వ్యక్తి
pragmatic ఆచరణీయ కార్యసాధక వ్యావహారిక
pragmatics సంకేత ప్రయోగ శాస్త్రం
pragmatism వ్యవహార జ్ఞానం/వాదం కృత్య సాధక(తా)వాదం వ్యావహారికసత్తావాదం
pragmatist కార్యసాధకతావాది ఆచరణవాది
prairre పచ్చికబయలు
praise n ప్రశంస పొగడ్త స్తుతి కీర్తన v శ్లాఘించు ప్రశంసించు స్తుతించు పొగడు
prank కుచేష్ట కుప్పిగంతు
prate n వాగుడు పేలుడు వదరు v వాగు పేలు వదరు అర్థంలేకుండా మాట్లాడు
pray ప్రార్థించు విన్నవించు అర్థించు
prayer ప్రార్థన విన్నపం వినతి
praying mantis గొల్లభామ
pre ముందు పూర్వ తొలి ప్రాక్ పురా
pre-arrangement తొలి ఏర్పాటు; పూర్వవ్యవస్థ
pre-class ప్రాగ్వర్గసమాజం
pre-election ఎన్నికలముందు
pre-eminent శ్రేష్ఠ ముఖ్య ప్రధాన అన్నిటికన్నా మేలైన
pre-execution stage కార్యాచరణపూర్వదశ
pre-existence పూర్వస్థితి ముందరి దశ
pre-fabricate ముందుగా తయారుచేయు పూర్వరచన చేయు
pre-final ఉపధ
pre-natal ప్రసూతిపూర్వ
pre-stage పూర్వదశ
pre-treatment పూర్వశుద్ధి శుద్ధిపూర్వ
preach ఉపదేశించు బోధించు
preach down విరుద్ధప్రచారం చేయు
preacher ఉపదేశకుడు ప్రబోధకుడు (మత) బోధకుడు
preamble భూమిక పీఠిక ఉపోద్ఘాతం ప్రస్తావన
preanaesthetic (medication) మత్తు మందిచ్చే ముందు
precancerous పుట్టకురుపు పుట్టకముందు
precarious అపాయకర సందిగ్ధ పరాయత్త అస్థిర అనిశ్చిత దైవాధీన
precaution ముందుజాగ్రత పూర్వోపాయం
precede ముందుగా ఉండు/సంభవించు/పోవు
precedence పూర్వత్వం
precedent పూర్వ ప్రమాణం/నిర్ణయం/నిర్దేశం దృష్టాంతం ఉదాహరణ రివాజు నమూనా; పూర్వసంభవత పూర్వోదాహరణ
preceding ముందరి పూర్వ(గత)
precept ధర్మసూత్రం ఉపదేశం ఆదేశం ఉత్తరువు భగవదాజ్ఞ
preceptor ఉపదేశకుడు గురువు అధ్యాపకుడు శిక్షకుడు పురోహితుడు
precinct ఆవరణ పరిధి సరిహద్దు
precious విలువైన అమూల్య అసాధారణ
precious little చాలా కొంచెం సమంగాలేని
precious stone రత్నం మణి వెలగలరాయి
precipice నిటారు/నిట్రమైన స్థలం ఎక్కువ ఏటవాలుగా ఉన్నచోటు
precipitant అవక్షేపకరం
precipitate adj తొందరైన శీఘ్ర ఆలోచనలేని v తొందరించు తలకిందులు చేయు; అవక్షేపితం/అవక్షిప్తం చేయు
precipitation అవక్షేపన(నం)
precipitious త్వరిత; ఏటవాటుగా ఉన్న
precis సారం సంగ్రహం సారాంశం సంక్షేపం సంగ్రహలేఖనం
precise ఖచ్చితమైన
precisely ఖచ్చితంగా సంక్షేపంగా
precision సంక్షిప్తి; ఖచ్చితత్వం సూక్ష్మత నిర్దుష్టత
pre-clampsia గుర్రపువాతం పూర్వస్థితి
preclude తొలగించు నిరోధించు ఆటంకపరచు అడ్డగించు నిలుపు
precocious అకాలపక్వ వయసుకు మించిన; బాల్య ప్రౌఢిమ
precocity కళాపూర్వపక్వత
precoma స్మృతి తప్పటానికి ముందు
preconceive ముందుగా ఊహించు/అభిప్రాయ మేర్పరచుకొను
preconception పూర్వ కల్పన/చింత/భావన
preconceptual stage భావనపూర్వదశ
preconcerted ముందుగా ఏర్పాటు చేసుకొన్న
precursor శకునం; పూర్వగామి అగ్రగామి (దూత)
predatory పీక్కుతినే కొల్లగొట్టే దోచుకొనే
predecessor పూర్వికుడు పూర్వాధికారి పూర్వవ్యక్తి
predental దంతపూర్వ
predestination ప్రారబ్ధం విధి పూర్వనిర్ణీతం
predetermined పూర్వ నిర్దిష్ట/నిర్ధారిత/నిశ్చిత
predeterminer పూర్వనిర్ధారకం
predicable చెప్పదగ్గ అభిధేయ
predicament సంకటం అవస్థ క్లిష్టపరిస్థితి
predicate n విధేయం ఆఖ్యాతం క్రియ; గుణం లక్షణం v చెప్పు చూపించు సూచించు; రూఢిపరచు
predication విధేయనం ఆఖ్యానం నిర్దేశం
predict జోస్యం చెప్పు భవిష్యత్తు తెలుపు
predictable పూర్వానుమేయ(యం)
prediction జోస్యం; భావి కథనం/సూచన
predictor జోస్యుడు
predilection పక్షపాతం అభిరుచి అనురాగం
predispose ముందు నుంచీ/పక్షంలో అనుకూలంగా ఉండు
predisposing ప్రవర్తనపూర్వం
predisposition పూర్వాభిమానం పూర్వానుకూలత సిద్ధత సన్నద్ధత
predominant ప్రబల ప్రధాన ముఖ్య
predominantly ప్రబలంగా ప్రధానంగా
predominate ప్రభావితం చేయు ప్రధానమగు
preempt పూర్వచర్య తీసుకొను
preemptor కొనుగోలుయోగ్యతలో ప్రథముడు
prefabricated ముందుగా తయారుచేసిన పూర్వరచిత
preface n తొలిపలుకు పీఠిక ప్రస్తావన భూమిక ఉపోద్ఘాతం v ముందుగా చెప్పు
prefect అధిపతి పాలకుడు ప్రధాని; విద్యార్థి వసతిగృహ పర్యవేక్షకుడు
prefer ఎన్నుకొను ఎంచు ఎక్కువగా ఇష్టపడు; దాఖలు చేయు
preferred shares అధిగణితవాటాలు
preferable అధిగణ్య మేలైన ఉత్తమ ఎన్నదగిన
preferably మేలుగా అధిగణ్యంగా
preference అభిరుచి ఇష్టం ప్రాధాన్యం అధిగణ్యత అభిమానం
preference shares ఆధిక్యపు వాటాలు
preferential ప్రథమగణ్య ఎన్నుకోదగ్గ మెచ్చుకోదగ్గ ఆధిక్యంగల
preferential duties ఆధిక్య శుల్కాలు/సుంకాలు
preferential tariff ముందుగా గణించే సుంకాల జాబితా/పట్టీ
prefix n ఉపసర్గ టిత్తు v ముందుంచు ముందు చేర్చు/జోడించు
preganglionic గండికాపూర్వ
pregnable ప్రవేశయోగ్య ప్రవేశనీయ
pregnancy గర్భం చూలు కడుపు(తో ఉండటం) గర్భధారణ
pregnant గర్భిణి గర్భవతి; కడుపుతో ఉన్న; గర్భిత
prehistory పూర్వచరిత్ర
prejudge ముందుగా/పూర్వమే నిర్ణయించు
prejudice n పక్షపాతం అవిచారితాభిప్రాయం దురభిమానం పూర్వభావన ప్రతికూలాభి ప్రాయం v పక్షపాతం చూపు హానిచేయు
prejudicial పక్షపాతపూరిత ప్రతికూల విరుద్ధ హానికర
prejudicial effect ప్రతికూల ప్రభావం అనిష్ట ప్రభావం హానికరమైన మార్పు
preliminaries పూర్వాంశాలు ప్రాథమికాంశాలు
preliminary adj మొదటి ప్రారంభిక ప్రాథమిక n ఉపక్రమణిక పీఠిక
preliterary ప్రాక్సాహిత్య
prelude ప్రవేశకం భూమిక పూర్వరంగం ఉపోద్ఘాతం పీఠిక తొలిపలుకు
premature అకాల (పరిణత) అపక్వ; నెలతక్కువబిడ్డ
premaxilla పై దవడ
premedication పూర్వౌషధ ప్రయోగం
premeditate పూర్వాలోచనచేయు
premeditated పూర్వాలోచిత ముందుగా నిశ్చయించిన
premenstrual బహిష్ఠుకు పూర్వం
premier ప్రధానమంత్రి; ప్రథమ ఉత్తమ మొదటి ముఖ్య
premise n పూర్వసిద్ధాంతం ఆధారవాక్యం/ఆధారాంశం ప్రతిరూపం ప్రతిజ్ఞ v (చర్చ) ప్రారంభించు
premium బీమాకిస్తీ; లాభం బహుమానం
premolar నమిలే దంతం
premonition పూర్వసంకేతం హెచ్చరిక ముందు జాగ్రత చెప్పటం ప్రబోధనం
pre-natal జననపూర్వ
preoccupation అన్యమనస్కత; కార్యనిమగ్నత; పూర్వాక్రమణ
preoccupied కార్యనిమగ్న పూర్వాక్రమిత
pre-operational stage ప్రచాలన పూర్వదశ
preordained విధిలిఖిత నొసటరాసిన పూర్వనిశ్చిత
preordial గుండెముందుభాగానికి సంబంధించిన
preparation సన్నాహం యత్నం విరచన తయారీ
preparatory commission సన్నాహకసంఘం
prepare ఆయత్తపరచు సిద్ధ పడు/పరచు తయారు చేయు సన్నద్ధమగు
prepayment ముందుచెల్లింపు
preponderance ఆధిక్యం బాహుళ్యం ప్రాధాన్యం ప్రబలత ఎక్కువభారం
preponderate బరువు మించు ప్రబలమగు
preposition ఉపసర్గ
prepossess ముందుగా ఆక్రమించు పక్షపాతం కలిగి ఉండు
preposterous అర్థరహిత విపరీత అసంగత మూర్ఖ
preprofessional వృత్తిపూర్వ
prepuce శిశ్నాగ్రచర్మం
prerequisite ముందుగా కావలసిన; పూర్వాపేక్షిత పూర్వకాంక్షిత
prerogative విశేషాధికారం ప్రత్యేధికారం ప్రత్యేకహక్కు
presage శకునం ముందుచూపు
presbiopia చత్వారం దగ్గరచూపులేమి
prescience ముందుతెలివిడి భవిష్యజ్ఞానం
prescribe నిర్ణయించు విధించు నిర్దేశించు విహితం చేయు
prescribed నిర్ణీత నిర్దిష్ట
prescribed manner నిర్ణీత/నిర్దిష్ట పద్ధతి
presciber నిర్దేశకుడు
prescription ఔషధపత్రం; చిరానుభవహక్కు విధానం; ఆజ్ఞ ఆదేశం
prescriptive grammar నిర్ణాయకవ్యాకరణం
prescriptive right చిరకాలానుభవ సిద్ధాధికారం చిరానుభవలబ్ధాధికారం
presence ఉనికి హాజరీ; సమక్షం సన్నిధి సముఖం; ఉపస్థితి
presence of mind సమయస్ఫూర్తి
present adj హాజరైన వర్తమాన ప్రస్తుత సమక్షంలో ఉన్న n వర్తమానం ప్రస్తుతం; బహుమతి; సమర్పణ v ఎదురుపెట్టు హాజరు చేయు/పెట్టు; కనబరుచు ఆలోచనకు పెట్టు; హాజరగు; బహుమతి ఇచ్చు
present arms గౌరవించు నమస్కరించు
present continuous శత్రర్థకం
present participle (వర్తమానకాలిక)కృదంత విశేషణం
present tense వర్తమానకాలం
presentable దర్శనీయ చూడదగ్గ ఇవ్వదగిన
presentation ఉదయించటం; ఉపపాదన ప్రతిపాదన; సమర్పణ బహూకరణ; వివరణ విధానం; ప్రదర్శన
presentment సమర్పణ
preservation సంరక్షణ భద్రపరచటం పరిరక్షణ
preservation of food ఆహారపదార్థాలను నిలవచేయటం
preservation self స్వయంసంరక్షణ ఆత్మరక్షణ
preservative రక్షక(పదార్థం); పరిరక్షించే
preserve n ఊరగాయ మాగబెట్టిన పండు v రక్షించు భద్రపరచు
preserved food రక్షితాహారం
preserver స్థితి కర్త/కారకుడు
preside అధ్యక్షత వహించు శాసించు అధికారం కలిగిఉండు
presiding officer అధ్యక్షత వహిస్తున్న అధికారి సభాధ్యక్షుడు సభాపతి అగ్రణి
presidency అధ్యక్షత అధిష్ఠానత రాష్ట్రపతి పదవి; అధ్యక్షపదవీకాలం; ప్రధానత శ్రేష్ఠత
president అధ్యక్షుడు రాష్ట్రపతి
president of India భారతాధ్యక్షుడు భారత రాష్ట్రపతి
presidium అధ్యక్ష మండలి/వర్గం
press n ముద్రణ యంత్రం/శాల; పత్రికా రంగం/ప్రపంచం; సమాచారం v ముద్రించు; అణచు ఒత్తు నొక్కు; బలవంతంచేయు
press agent వార్తా హరుడు/సేకరణకర్త
press box పాత్రికేయులకు నిర్దేశించిన స్థలం
press cables తంతితీగలు
press campaign వార్తాప్రచారం
press censorship వార్తా నియంత్రణ/పూర్వ పరిశీలన; పత్రికలపై ఆంక్ష(లు)
press communique పత్రికాప్రకటన
press conference (పత్రికా)విలేఖరుల సమావేశం
press council పత్రికాసంస్థ
press gallery విలేఖరుల స్థానం
press home పూర్తిగా జమచేయు; చివరి వరకు చేరు
press laws పత్రికాశాసనాలు
pressman పత్రికావిలేఖరి పాత్రికేయుడు
press note పత్రికావివరణ
press release పత్రికాప్రకటన
press report పత్రికాసమాచారం
press reporter పత్రికావిలేఖరి
press representative పత్రికాప్రతినిధి
press telegram ప్రెస్టెలిగ్రాం
press time ముద్రణావధి
press the button మొదలుపెట్టు ఆరంభించు
pressing జరూరైన అత్యవసర
pressor పీడనం వృద్ధిచేయు
pressure ఒత్తిడి పీడనం; బలం భారం శక్తి
pressure gauge పీడనమాపకం
pressure diastolic నిమ్నరక్తపీడనం
pressure systolic ఊర్ధ్వరక్తపీడనం
prestige ప్రతిష్ఠ ఖ్యాతి పరువు గౌరవం కీర్తి
presto త్వరగా శీఘ్రంగా వేగంగా
presumably చాలావరకు బహుశా
presume ఊహించు అనుమానించు భావించు అనుకొను; చనువుతీసుకొను
presumption అనుమానం అభిప్రాయం ఊహ; పురాభావన
presumptive సంభావ్య
presumptous అతిధైర్యంగల అతినమ్మకంగల గర్విత
presuppose పూర్వాలోచనచేయు
presupposition పూర్వోహ పూర్వభావం పూర్వకల్పన
pretence నటన మిష సాకు టక్కరితనం
pretend నటించు కపటంగా ప్రవర్తించు (లేని)హక్కుకోసం వాదించు
pretender కపటి నటుడు
pretension నటన బుకాయింపు అసత్య/అబద్ధమైన హక్కు
pretentious ఆడంబరపూర్వక (లేని)గొప్పలు చెప్పుకొనే
preterhuman అతిమానవ మానవాతీత
preterite పూర్ణకాలం
preternatural అస్వాభావిక అలౌకిక విలక్షణ
pretext సాకు మిష ఛలం నెపం
pretty సుందర సుతారమైన మనోజ్ఞ చక్కని
prevail ఒప్పించు ప్రభావితం చేయు గెలుచు; వ్యాపించు అమలగు
prevailing prices అమల్లోఉన్న/ప్రస్తుత ధరలు
prevaricate అబద్ధం చెప్పు సందిగ్ధంగా చెప్పు (ఎదుటివారితో లాలూచీపడి తనవారిని) వంచించు
prevent ఆపు అడ్డగించు నిలుపు నివారించు; నిషేధించు
prevention నివారణ నిరోధం ప్రతిబంధకం అడ్డు ఆపుదల అభ్యంతరం
preventive నివారక నిరోధక ఆటంకపెట్టే
preventive detention నివారక/ముందస్తు నిర్బంధం
preventive measure నివారక/ముందుజాగ్రత చర్య
preventive medicine (వ్యాధి)నివారక వైద్యం
preview పూర్వప్రదర్శన; ముందుగా చూచు
previous ముందరి మునపటి వెనకటి గత మాజీ పూర్వ
prey n ఎర వేట దోపిడీసామగ్రి v వేటాడు కొల్లగొట్టు వ్యసనపెట్టు
priapism బహుకాల శిశ్నస్తంభనం
price n ధర వెల మూల్యం v వెలకట్టు
price control ధరల అదుపు/నియంత్రణ
price level ధరల స్థాయి/మట్టం
price-page schedule పేజీవెల నిర్ణయం
price support policy ధరల మదుపువిధానం
price stability ధరల స్థిరత్వం
price structure ధరల వ్యవస్థ
priceless అమూల్య వెలలేని
prick n ముల్లు అంకుశం సూది నొప్పి తూటు v గుచ్చు నాటు పొడుచు నిక్కబొడుచు
prick up one's ears చెవులు నిక్కబొడిచేట్లు చేయు
prickly గుచ్చినట్లుండే నొప్పించే మంట పుట్టించే ముళ్ళున్న
pride n గర్వం అభిమానం హోదా v అభిమాన పడు గర్వించు
priest పూజారి పురోహితుడు
priest-ridden పురోహితప్రాబల్యం లోని/లో ఉన్న
priesthood పౌరోహిత్యం
prig అహంకారి స్వోత్కర్షగల వ్యక్తి
prim సొగసైన చక్కని గంభీర
prima donna ముఖ్యగాయని
prima facie ప్రథమదృష్టికే చూడగానే; విచారించకముందే
primal మొదటి ప్రాథమిక ప్రధాన ముఖ్య ప్రథమ పురాతన
primarily ప్రాథమికంగా ప్రధానంగా ప్రథమతః
primary ప్రాథమిక ఆదిమ ప్రధాన
primary affix ప్రాథమిక ప్రత్యయం
primary derivative కృదంతం
primary production system ప్రాథమికోత్పత్తి వ్యవస్థ
primary storage section ప్రాథమిక సంగ్రాహక విభాగం
primary suffix కృత్ప్రత్యయం
primary treatment ప్రాథమిక శుద్ధి
primates వానరులు
prime ప్రధాన
prime number ప్రధానసంఖ్య
prime property విలువైన ఆస్తి
primer మౌలిక ప్రాథమిక
primeval ప్రాచీన పురాతన
primigravida ప్రథమగర్భం తొలిచూలు
primipara తొలికాన్పు
primitive ఆదిమ ప్రాచీన
primitives ఆది(మ)వాసులు
primogeniture జ్యేష్ఠస్వామ్యం పెద్దకొడుకు పెత్తనం
primordial ప్రథమకాలిక
principal ప్రధాన ముఖ్య; ప్రధానుడు కళాశాల ప్రధానాధ్యాపకుడు
principality ఆధిపత్యం
principle నియమం సూత్రం
principle haematinic రక్తజనకత్వం
principle of integration సమైక్యసూత్రం
principled నియమబద్ధ సైద్ధాంతిక
print n ముద్రణ అద్దకం v ముద్రించు అద్దు అచ్చువేయు
print material ముద్రణ(/ముద్రిత)సామగ్రి
print medium ముద్రణమాధ్యం
printer ముద్రాపకుడు అచ్చువేసేవ్యక్తి; ముద్రాపకం
printing అద్దకం ముద్రణ అచ్చు
printing house ముద్రణసంస్థ
printing press ముద్రణయంత్రం
prior పూర్వ వెనుకటి
priority ప్రాథమ్యం ప్రాధాన్యం ముఖ్యత పూర్వత్వం
priority order ప్రాధాన్యక్రమం
prism పట్టకం
prison చెరసాల కారాగారం జైలు ఖైదు బందిఖానా
prisoner బందీ ఖైదీ బంధితుడు
prisoner of state ప్రభుత్వఖైదీ
prisoner of war యుద్ధఖైదీ
pristine ఆదిమ మౌలిక ప్రాచీన పురాతన
privacy ఏకాంతం రహస్యం చాటు గోప్యం రహస్యస్థలం
private adj n వ్యక్తిగత(తం) ఏకాంత(తం) సొంత(తం); వైయక్తిక(కం) ఆంతరంగిక(కం)
private company సొంత/వైయక్తిక సంస్థ
private discussion రహస్య సమాలోచన/చర్చ
private enterprise ప్రభుత్వేతర కృషి/సంస్థ
private property సొంత ఆస్తి
private school సొంత పాఠశాల
private secretary ఆంతరంగిక కార్యదర్శి
private sector ప్రభుత్వేతర రంగం
private study ఒంటరి చదువు
privateer స్వచ్ఛంద యుద్ధనౌక దాని అధిపతి
privation లేమి అభావం దీనదశ దుస్థితి కష్టం అన్నవస్త్రలోపం
privilege అదనపు హక్కు ప్రత్యేకాధికారం విశేషాధికారం
privilege motion హక్కుల తీర్మానం
privilege ticket order ప్రత్యేక టిక్కెట్టుకు సంబంధించిన ఆదేశం
privileged అదనపు హక్కు(లు)గల
privy n సొంత గుప్త రహస్య ప్రచ్ఛన్న వ్యక్తిగత v ప్రత్యేకతగల వ్యక్తి; మరుగుదొడ్డి
privy council (బ్రిటన్లో)సర్వోచ్చన్యాయస్థానం ప్రీవీ కౌన్సిల్
privy purse రాజభృతి రాజభరణం
prize n బహుమతి బహుమానం పారితోషికం v గొప్పచేయు; ధరకట్టు; మీటతో ఎత్తు
probability సంభావ్యత సంభవనీయత
probability method సంభావ్యపద్ధతి
probable సంభావ్య(వ్యం)
probate వీలునామా ధ్రువపత్రం/అధికార పూర్వకమైన నకలు
probation అర్హతానిర్ణయకాలం అర్హతాపరీక్ష
probationary period అర్హతాపరీక్షాకాలం
probationer అర్హతాపరీక్షలో ఉన్న వ్యక్తి
probe లోతుగా పరిశీలించు సమగ్రంగా పరిశోధించు
probing question అన్వేషక ప్రశ్న
probity సత్యవర్తనం నిజాయితీ
problem సమస్య (చిక్కు)ప్రశ్న
problem solving method సమస్యాపరిష్కార పద్ధతి
problematic సమస్యాత్మక వివాదాస్పద
proboscis తుండం
procedural కార్యక్రమ (విధాన) సంబంధి
procedural committees కార్యనిర్వాహక సంఘాలు
procedural language వ్యవస్థీకృత భాష
procedural law ప్రక్రియాశాసనం
procedure విధానం ప్రక్రియ కార్యసరళి రీతి పద్ధతి ఆచారం కార్యనిర్వహణ
proceed కొనసాగించు చర్యతీసుకొను ముందుకు వెళ్ళు
proceedings వ్యవహార క్రమం/చర్యలు కార్యకలాపాలు
proceeds విక్రయధనం అమ్మగా వచ్చిన సొమ్ము; పంట ఫలసాయం దిగుబడి
process ప్రక్రియ ప్రక్రమం (కోర్టు)వ్యవహారం పద్ధతి ప్రణాళిక విధి క్రియ; కోర్టు పిలుపు/సమను
process method ప్రక్రియాపద్ధతి
processed విధానం ప్రకారం తయారైన విధాయిత
processed food stuffs విధాయితాహార సామగ్రి
processing ప్రవర్తనం విశ్లేSహణ(ణం)
processing device విశ్లేషక పరికరం
processing of goods సరుకుతయారీ
procession ఊరేగింపు
processor ప్రవర్తకం
proclaim ఘోషించు చాటు ప్రకటించు
proclaimed offender ఘోషితాపరాధి
proclamation ఘోషణ సాధికార/బహిరంగ ప్రకటన చాటింపు వెల్లడి
proclamatory ప్రకటిత వెల్లడి అయిన
proclitic పరాశ్రయి
proclitis గుదశోథ
proclivity రుచి ప్రవృత్తి సహజలక్షణం
proconsul సామంతపాలకుడు
procrastinate సాగదీయు మొండికిపడు ఠలాయించు ఆలస్యం చేయు
procreate పుట్టించు జన్మనిచ్చు కను ఉత్పాదించు
procreation ప్రజననం
proctor శాసకుడు వ్యవహర్త; విశ్వవిద్యాలయ క్రమశిక్షణాధికారి
proctoscpe మలాశయదర్శిని
proctoscopy మలాశయదర్శకం
procuration సంపాదించటం; వ్యవహర్తృత్వం
procure తెచ్చు ప్రాప్తించు సంపాదించు సేకరించు
procurement సేకరణ సంపాదన; తార్పుడు (పని)
prod n సూది ముల్లు అంకుశం v గీరు గిచ్చు పొడుచు
prodigal దుర్వ్యయం చేసే దుబారాచేసే; వ్యర్థుడైన
prodigious అసాధారణ మహనీయ విచిత్ర అద్భుత
prodigy అద్భుతవ్యక్తి విచిత్రపురుషుడు
produce n ఉత్పత్తి సామగ్రి n హాజరుపరచు; ప్రదర్శించు; ఉత్పన్నంచేయు నిర్మించు
producer ఉత్పాదకుడు; నిర్మాత
product ఉత్పత్తి ఫలం ఫలితం; పంట; (గుణకార)లబ్ధం; ఉత్పాదితం
product generation వస్తూత్పాదన
production ఉత్పాదన ప్రజననం; నిర్మాణం ఉత్పత్తి
productive ఉత్పాదక పండే
productive capacity ఉత్పాదన సామర్థ్యం
productive work ఉత్పాదకకృత్యం
productivity ఉత్పాదకత
products ఉత్పాదితాలు
profane adj అపవిత్ర భ్రష్ట చెడిపోయిన v చెడుచేయు దూషించు పాడుచేయు అపవిత్రంచేయు
profess చెప్పు బాహాటంగా తెలియజేయు ప్రకటించు; (వృత్తి)అవలంబించు ఆచరించు అంగీకరించు
profession (నిపుణ)వృత్తి వృత్తినైపుణ్యం; వ్యాపారం; అంగీకారం ఒప్పుదల
profession medical వైద్యవృత్తి
professional adj వృత్తి సంబంధి; వ్యావసాయిక n వృత్తినిపుణుడు
professional commitment వృత్తినిబద్ధత
professional forum వృత్తినిపుణ సంఘం/సమావేశం
professional growth వృత్తివికాసం
professional improvement వృత్తిలో అభివృద్ధి
professional knowledge ప్రకటితజ్ఞానం
professional journal వృత్తిపత్రిక
professional organizations వృత్తి సంస్థలు
professional tax వృత్తిపన్ను
professor ఆచార్యుడు ప్రధానాధ్యాపకుడు
proffer n ప్రతిపాదన సమర్పణ v ప్రతిపాదించు
proficiency కౌశలం దక్షత నైపుణ్యం యోగ్యత పాండిత్యం ప్రావీణ్యం జ్ఞానం
profile n ఆకృతి (చిత్రణ) వ్యక్తిత్వవర్ణన; పరిచ్ఛేదిక; రూపం పార్శ్వచిత్రణ v ఆకృతి కల్పించు పార్శ్వచిత్రణచేయు
profit లాభం ఫలం ఆదాయం; ప్రయోజనం
profitable లాభసాటి ప్రయోజనకారి
profiteer n అక్రమ సంపాదనపరుడు/లాభార్జన పరుడు v అక్రమంగా లాభించు/ఆర్జించు
profiteering అక్రమ సంపాదన/లాభార్జన
profligate నీతిబాహ్యుడు పరిత్యక్తుడు
proforma ఉదాహరణపూర్వక లాంఛనప్రాయ; నమూనా(పత్రం)
proforma invoice నమూనా ధరలపట్టీ
profound గంభీర విస్తార గహర తీవ్ర
profuse విస్తార ధారాళ అమిత
progenies సంతతులు
progenitor మూలపురుషుడు
progeny సంతతి సంతానం వంశం
prognosis రోగనిరూపణ రోగరీతి నిర్ణయం రోగ భావిసూచన
prognosticate (రాబోయేదాన్ని)ముందుగా సూచించు జోస్యం చెప్పు
program(me) కార్యక్రమం; ప్రణాళిక
programme centre కార్యక్రమ కేంద్రం
programmed learning method నియోజితాధ్యయనపద్ధతి
programme guide కార్యక్రమ నిర్దేశకుడు/నిర్దేశకం
programme in-charge కార్యక్రమ నిర్వాహకుడు/బాధ్యుడు
programme of action కార్యాచరణ పథకం
programming language నిర్దేశకభాష నివిష్టిభాష
progress n ప్రగతి ఉన్నతి అభివృద్ధి వికాసం పురోగమనం v పురోగమించు అభివృద్ధిచెందు ముందుకుబోవు
progress report ప్రగతినివేదిక క్రమాభివృద్ధి పత్రం/నివేదిక
progression పురోగతి; అనుపాతం పరంపర; ప్రగతి అభివృద్ధి
progressive ప్రగతిశీల పురోగామి వర్తమానార్థక వర్ధమాన అభివృద్ధికర ఉత్తరోత్తర
progressive parties ప్రగతిశీల/అభివృద్ధికర పక్షాలు
progressivism ప్రగతివాదం
prohibit నిషేధించు కాదను ఆపు
prohibited area నిషిద్ధప్రాంతం; రహదారి కానిది
prohibition (మద్యపాన)నిషేధం; ఆటంకం అడ్డగింత నిరోధం
prohibitive సిషేధార్థక(కం); నిషేధించే అడ్డుపరిచే నిరోధించే
prohibitory ప్రతిబంధక నిషేధనీయ
prohibitory order నిషేధాజ్ఞ
project n యోజన పథకం యుక్తి ప్రకల్పన పూర్వకల్పన పరికల్పన; ప్రదర్శన; వ్యవస్థ v సంకల్పించు తయారు చేయు ముందుకు పొడుచుకొని వచ్చు ఉబికివచ్చు; విసరివేయు యుక్తిపన్ను
projected aid ప్రక్షేపిత సాధనం
projected depth సంకల్పిత గభీరత
project method ప్రదర్శన/పరికల్పన పద్ధతి
projectile ప్రక్షేపక(కం) విక్షేపక(కం); రువ్వదగ్గ విసిరివేయదగ్గ
projecting విక్షేపించే విసరివేసే
projection విక్షేపం ఆరోపణం; ముందుకు పొడుచుకొని రావటం; తెరమీద చూపటం ప్రదర్శన; ప్రక్షేపణ
projection support విక్షేపాధారం విక్షేప సమర్ధన
projective విక్షిప్త(ప్తం)
projector విక్షేపకం ప్రదర్శకం
prolagomena ముందుమాట ఉపోద్ఘాతం
prolepsis పురోనిహితం
proletariat శ్రామికవర్గం జనసామాన్యం నిమ్నవర్గం
proliferating వ్యాపక
proliferation వ్యాపనం వ్యాప్తి
prolific బహుళోత్పాదక బహూత్పాదక బహుసంతానంగల; అధిక ఫలప్రద/సారవంత
prolixity మాటల పెంపు/పొడిగింపు
prologue ప్రస్తావన నాంది భూమిక; ఆరంభం
prolong పెంచు పొడిగించు విస్తరించు
promenade n విలాస/విహార స్థలం; షికారు v విహరించు పచారు చేయు
prominent ప్రముఖ ప్రధాన ముఖ్య విశిష్ట ఉన్నత
promiscuity సాంకర్యం వ్యభిచారం అనాచారం స్వైరత; అవ్యవస్థ
promiscuity sexual లైంగికస్వైరత
promiscuous స్వైర సంకర వ్యభిచారి అనాచారి
promise n వాగ్దానం మాట ఇవ్వటం v వాగ్దానం చేయు మాట ఇచ్చు ఆశచూపు
promising అభివృద్ధికి రాదగ్గ
promissor వాగ్దాత
promissory note ప్రోనోటు ప్రామిసరీ నోటు; వాగ్దానపత్రం
promontory కళ్ళెం ఖలీనం
promote పెంచు సమర్థించు మద్దతిచ్చు సాయపడు వృద్ధిపరచు పైహోదాకు పంపు; ప్రారంభించు
promoter ప్రవర్తకుడు ప్రారంభకుడు
promotion అభివృద్ధి ఉన్నతి పెరుగుదల పదోన్నతి; ప్రోత్సాహం ప్రారంభం
prompt adj శీఘ్ర సత్వర తక్షణ సంసిద్ధ v పురికొల్పు; (నాటకంలో మాటలు) అందించు
prompting ప్రేరణ
promptitude సత్వరత శీఘ్రత
promptly తక్షణమే శీఘ్రంగా సత్వరం
promulgate జారీచేయు ప్రకటించు
promulgation జారీ ఘోషణ ప్రకటన దండోరా; అమలు
pronation అవతాననం
prone (position) అధోముఖత్వం బోర్లాపడుకో వటం
prong మొనదేలిన భాగం
pronominal సార్వనామిక
pronoun సర్వనామం
pronoun demonstrtive నిర్దేశకసర్వనామం
pronoun interrogative ప్రశ్నవాచక సర్వనామం
pronoun personal పురుషబోధక సర్వనామం
pronoun reflexive ఆత్మార్థక సర్వనామం
pronoun relative సంబంధబోధక సర్వనామం
pronounce ఉచ్చరించు పలుకు (తీర్మానించి) చెప్పు ప్రకటించు
pronounce a judgement తీర్పుచెప్పు న్యాయం చెప్పు
pronounced ప్రకటిత నిర్ణయించిన నిశ్చయించిన తీర్పు వినిపించిన
pronouncement తీర్పు ప్రవచనం ప్రకటన
pronunciation ఉచ్చారణ; తీర్పు ప్రకటన
proof రుజువు ప్రమాణం సాక్ష్యం నిదర్శనం పరీక్ష; (అచ్చు)చిత్తుప్రతి; అభేద్య
proof-reader (అచ్చుచిత్తు) దిద్దేవ్యక్తి
proof-reading అచ్చుచిత్తు దిద్దటం
prop n ఆధారం ఆశ్రయం అండ ప్రాపు; ఊడ v అండగానిలుచు ఆశ్రయమిచ్చు ఆనుకొను ఆధారమగు
prop-word అవలంబన శబ్దం
propaganda ప్రచారం
propaganda manoeuvre ప్రచారవ్యూహం
propagandist ప్రచారకుడు
propagate ప్రచారంచేయు పుట్టించు వ్యాపింపజేయు
propagation ప్రవర్ధనం ప్రచారం వ్యాపనం ప్రజననం
propel తోయు నెట్టు ముందుకు నడిపించు
propeller చాలకం
propensity ప్రవృత్తి సహజస్వభావం ఇష్టం మొగ్గు; దుష్టప్రభావం
proper క్రమ యథార్థ యుక్త ఉచిత సరైన
properly సరిగా కచ్చితంగా యుక్తంగా సముచితంగా
property ఆస్తి; సంపత్తి; గుణం స్వభావం ధర్మం లక్షణం
property tax ఆస్తిపన్ను
prophecy జోస్యం భవిష్యవాణి ప్రవచనం
prophet ప్రవక్త దైవజ్ఞుడు జోస్యుడు సోదిచెప్పే వ్యక్తి
prophetic భవిష్యసూచక
prophylactic రోగనిరోధక
porphylactic measures రోగనిరోధక చర్యలు రోగనివారణోపాయాలు
prophylaxis రోగనిరోధకత
propinquity సామీప్యం సన్నిహితత్వం
propitiate ప్రసన్నునిచేయు సంతుష్టిపరచు శాంతింపజేయు
propitious అనుకూల శుభప్రద మంగళకర హితమైన దయగల
proponent ప్రతిపాదకుడు ప్రవర్తకుడు ప్రస్తావించిన వ్యక్తి
proportion n అనుపాతం సంబంధసామ్యం; భాగం పాలు దామాషా అంశం; నిష్పత్తి యుక్తభాగం v నిష్పత్తిప్రకారం విభజించు
proportional నైష్పత్తిక అనుపాత
proportional representation దామాషా ప్రాతినిధ్యం
proportional sequence నైష్పత్తిక చతురస్ర పద్ధతి
proportionality అనుపాతకత్వం వంతుప్రకారం
proportionate యథోచిత దామాషా/పాలు/వంతు/నిష్పత్తికి అనుగుణం
proposal ఉపపాదన ప్రతిపాదన ప్రస్తావన
propose ఉపపాదించు ప్రతిపాదించు ప్రస్తావించు ఆలోచన చేయు
proposed ఉపపాదిత ప్రతిపాదిత ప్రస్తావిత
proposer ప్రతిపాదకుడు ఉపపాదకుడు ప్రస్తావయిత
proposition అభ్యుపగమం ప్రతిపాదనం ప్రశ్న అంశం సాధ్యం
propound ఆలోచనకు తెచ్చు ఎదుటపెట్టు ప్రతిపాదించు
proprietary స్వామిత్వం యాజమాన్యం
proprietor ఖామందు యజమాని స్వామి కబ్జాదారు
proprietorship యాజమాన్యం స్వామిత్వం స్వామ్యం
proprietory వ్యక్తియాజమాన్యం
propriety ఔచిత్యం యుక్తత్వం మర్యాద యథార్థత
proprium వ్యావర్తన ధర్మం
pro-rata దామాషా; అనుసరణం
prorogation సమాపనం; (చర్చపూర్తికాకముందే) సభను వాయిదావేయటం; దీర్ఘకాలికమైన వాయిదా
prorogue నిలిపివేయు వాయిదావేయు సమాప్తిచేయు
prosaic నీరస ఉద్రేకం లేని; వచనంవంటి
pros and cons ముందువెనకలు లాభనష్టాలు మంచిచెడ్డలు
proscribe నిషేధించు జప్తుచేయు చెలామణి కాకుండా నిలిపివేయు
prose వచనం గద్యం
prosecute అభియోగం నడుపు ఫిర్యాదుచేయు; విచారణ జరుపు; కొనసాగించు
prosecution ఫిర్యాదు అభియోగం దోషారోపణ వివాదం
prosecution case స్థిరపక్షవకాల్తా వ్యాజ్యాన్ని అభియోగించటం
prosecution of war యుద్ధం కొనసాగింపు
prosecutor ఫిర్యాది; విచారణకర్త; అభియోక్త
proselyte ధర్మపరివర్తకుడు మతం మార్చుకున్న వ్యక్తి
proselytize మతం/ధర్మం మార్పించు/పరివర్తన చేయించు
prosiopesis కర్తృలోపం
prosodeme ఛందోంశం
prospect n అవకాశం భరోసా ఆశ ఊహ ప్రత్యాశంస అపేక్ష; దృశ్యం v అన్వేషించు వెతుకు జాడతీయు
prospecting for minerals ఖనిజాన్వేషణ
prospect map అవకాశ(సూచక)మానచిత్రం అన్వేషక/దృశ్యాత్మక మానచిత్రం
prospective భావి రాబోవు కాబోవు
prospective heir భావి వారసు ఉత్తరాధికారి
prospective owner ఉత్తరాధికారి
prospectus పరిచయపత్రం వివరణపత్రం
prosper బాగుపడు వర్ధిల్లు సుఖపడు ముందుకువచ్చు ఫలించు
prosperity సౌభాగ్యం సమృద్ధి అభ్యుదయం
prosperous వర్ధిల్లుతున్న వర్ధమాన సఫలమవుతున్న వృద్ధిఅయిన
prostate ఎదుటనిలిచిన
prostitute వ్యభిచారిణి జారిణి భోగిని వేశ్య
prostitution వ్యభిచారత్వం జారత్వం పడుపు వృత్తి
prostrate adj కుంగిన సాగిలపడ్డ సాష్టాంగపడ్డ దీనస్థితిలోని v సాగిలపడు సాష్టాంగపడు/నమస్కారం చేయు
protagonist ప్రవక్త ప్రచారకుడు సమర్థకుడు; నేత నాయకుడు
pro tanto అంతమటుకు
protect రక్షించు కాపాడు పోషించు ఆశ్రయమిచ్చు శరణిచ్చు
protected (సం)రక్షిత పోషిత
protected animal రక్షితజంతువు
protected area రక్షితప్రాంతం
protective (సం)రక్షక
protective colouration రక్షకవర్ణనం
protective custody రక్షణ ఇచ్చే ఖైదు
protective duty సంరక్షణశుల్కం
protective tariff సంరక్షణశుల్క పట్టిక
protection (సం)రక్షణ
protectionist సంరక్షణవాది
protector రక్షకుడు పాలకుడు
protectorate సంరక్షిత రాజ్యం/దేశం
protege శరణాగతుడు ఆశ్రితుడు రక్షితుడు
protein మాంసకృత్తు
protest ఆక్షేపణ అభ్యంతరం
prothesis ఆద్యాగమం టిత్తు
proto మూల మౌలిక పురా(తన) ప్రాచీన
protocol ఒడంబడికల ప్రాథమికపత్రం; గౌరవస్థానభేదసూచనం
protoplasm జీవ ద్రవం/పదార్థం
prototype మూలరూపం
protractor కోణమాని కోణమాపని
protruberances బుడిపెలు
protrusion బహిస్సరణం
proven నిరూపిత
provide సమకూర్చు
providence విధి కర్మ పురాకృతం
province రాష్ట్రం పరిధి; ప్రాంతం
provincial రాష్ట్రీయ ప్రాంతీయ
provincialism ప్రాంతీయత ప్రాంతాభిమానం ప్రాంతీయాభిమానం
provision ఏర్పాటు
provisional తాత్కాలిక తత్కాలీన
provisional programme తాత్కాలిక కార్యక్రమం
provisionally తాత్కాలికంగా
provisions అంశాలు ఏర్పాట్లు వ్యవస్థలు; ఆహారపదార్థాలు భోజనసామగ్రి కిరాణా సరకులు
proviso షరతు(లతో కూడిన ఒడంబడిక)/ మినహాయింపు ప్రతిబంధం; నిబంధన
provocation రెచ్చగొట్టడం ప్రకోపనం ఉత్తేజనం
provocative ఉత్తేజక రెచ్చగొట్టే ప్రకోపక కోపకారక
provoke రెచ్చగొట్టు కోపం పుట్టించు ఉద్రేకపరచు ఉత్తేజపరచు
provost అధికారి అధిపతి
provost marshal సైనికదళాధిపతి
prowess పరాక్రమం వీరత్వం శౌర్యం సాహసం
proximal సమీప సన్నిహిత
proximate దగ్గరి సమీప(వర్తి)
proximity సామీప్యం సన్నిహితత్వం
proximo-distal direction సమీప-దూరస్థ దిశ
proxy ప్రతినిధి ప్రాతినిధ్యాధికార(పత్రం)
prudence దూరదృష్టి ప్రాజ్ఞత వివేకం చతురత
prudent ముందువెనుకలాలోచించే దూరాలోచనగల ప్రాజ్ఞ వివేకి
prudential దూరదృష్టిగల ప్రాజ్ఞ చతుర
prune కత్తిరించు నరుకు
pruning నరకటం కత్తిరింపు
pruritus దురద
pry తొంగిచూచు; పరిశీలించు
psalm స్తోత్రం స్తుతి భక్తిగీతం కీర్తన ప్రార్థన స్తవం
pseudo మిథ్యా కృత్రిమ అబద్ధ కల్పిత నకిలీ ఆభాస అనృత
pseudometal నకిలీలోహం
pseudonym మారుపేరు కల్పితనామం
pseudoperianth అనృత పరిపత్రం
pseudopodia మిథ్యాపాదాలు
pseudo-word శబ్దాభాసం
psittacosis శుకరోగం చిలకవల్ల వచ్చే జాడ్యం
psyche మనస్సు మానసం
psychiatric మనోరోగ సంబంధి
psychiatrics మనోరోగచికిత్సాశాస్త్రం మనోవ్యాధి విజ్ఞానం
psychiatrist మనోవ్యాధివిజ్ఞాని మనోరోగ చికిత్సకుడు
psychiatry మనోరోగచికిత్సాశాస్త్రం
psychic మానసిక మనస్సంబంధి
psychic being అంతరాత్మ చిత్పురుషుడు
psychic education పురుషవిద్య
psychic unity మానసికతత్వం
psychical మనస్సంబంధమైన మానసిక
psychicisation మానసీకరణం
psycho మనస్సంబంధి
psycho-analysis మనోవిశ్లేషణ
psychoanalyst మనోవిశ్లేషకుడు
psychodynamics మనోగతిశాస్త్రం
psychogenic మనోవ్యాధిజనిత
psycholinguistics మనస్తత్త్వసంబంధి భాషాశాస్త్రం
psychomotor behaviour మానసికచలన ప్రవర్తన
psychoneurosis మనోవికృతి
psycho-theraphy మానసిక చికిత్స
psychoid మనఃకల్ప
psychological మానసిక మనస్సంబంధి
psychological climate మనోభావన మనస్థి త్సి
psychological dislocation మనస్సంచలనం మానసికాందోళన అస్థిరత
psychological factors మానసిక కారణాలు/లక్షణాలు
psychological movement మానసిక ప్రవర్తన
psychologism మనస్స్వాతంత్ర్యవాదం
psychologist ఆత్మతత్వజ్ఞుడు; మనశ్శాస్త్రజ్ఞుడు మనస్తత్వవేత్త
psychology మనస్తత్వం మనఃప్రవృత్తి మనస్తత్వశాస్త్రం
psychology of development అభివృద్ధితత్వం
psychology type question మనోవైజ్ఞానిక పద్ధతి ప్రశ్న
psychometry మనోమాపనశాస్త్రం
psychopath వికలోద్వేగరోగి
psychosis చిత్తవృత్తి; మతిభ్రమ మనోవిభ్రమం ఉన్మాదం పిచ్చి
psychosis of war యుద్ధోన్మాదం యుద్ధప్రవృత్తి
psychosomatic మనశ్చర్మ సంబంధి మనోవికృతి హేతుక శరీరజాడ్యం
psycotherapeutic approach మానసికచికిత్సా విధానం
psychotism మనోవిక్షిప్తి
psychue మన్అస్సంబంధి
pthisis క్షయరోగం
ptosis పైరెప్ప వాల్పు
puberty తరుణత్వం యౌవనారంభం యుక్తవయస్సు రజస్వలకావటం
public adj సార్వజనీన సార్వజనిక లోకవిదిత జనసాధారణ బహిరంగ n లోకులు ప్రజలు జనత
public accounts committee ప్రభుత్వ లెక్కల పరిశీలక సంఘం
public body ప్రజాసంస్థ సార్వజనిక సంస్థ
public building ప్రభుత్వ భవనం
public distribution పౌరసరఫరా
public debt ప్రజారుణం
public domain ప్రజాధికారపరిధి పౌరప్రదేశం
public duty ప్రజాసేవ
public education పౌర/ప్రజా విద్య
public enemy ప్రజా/ప్రభుత్వ శత్రువు
public enterprise ప్రభుత్వ సంస్థ/ఉద్యమం ప్రజోద్యమం
public function బహిరంగోత్సవం ప్రజోత్సవం పురజనోత్సవం
public fund పౌరనిధి
public interest ప్రజా హితం/ప్రయోజనం
public library పౌర/ప్రజా/సార్వజనిక గ్రంథాలయం
public life ప్రజా/సామూహిక జీవనం
public literacy ప్రజా/పౌర సాక్షరత
publicman ప్రజలమనిషి ప్రజా ప్రతినిధి/సేవకుడు
public-opinion ప్రజాభిప్రాయం
public policy పౌర/బహిరంగ విధానం
public property ప్రభుత్వాస్తి
public relations ప్రజా/పౌర సంబంధాలు
public sector ప్రభుత్వరంగం
public service ప్రజాసేవ జనసేవ ప్రభుత్వసేవ
public trial బహిరంగ విచారణ
public undertaking ప్రభుత్వాధీనసంస్థ ప్రజా/పౌర సంస్థ
public utility services ప్రజోపయోగసేవలు/సార్వజనిక ప్రయోజన సేవాకార్యాలు
public works ప్రభుత్వ నిర్మాణశాఖ
publication ప్రచురణ ముద్రణ
publicist పౌర వ్యవహార/న్యాయ నిపుణుడు
publicity ప్రచారం
publicity bureau ప్రచారవిభాగం ప్రచారక సంస్థ
publicity campaign ప్రచారోద్యమం
publish ముద్రించు ప్రకటించు ప్రచురించు
published a/c ప్రకటితఖాతా
publisher ప్రకాశకుడు ప్రచురణకర్త
puddling లోహశుద్ధి
puerile చిలిపి చిన్నతనపు కుర్రతనపు
puerperium ప్రసూతి/ప్రసవ కాలం/సమయం
pugnacious తంటాలు పెట్టే జగడాలమారి కలహప్రియ
puisne judge జూనియర్ న్యాయమూర్తి
puissant శక్తిగల సామర్థ్యంగల బలవంతుడైన ప్రతిభాశాలి
pull n ఈడ్పు v దాగు ఈడ్చు చించు గుంజు
pull down కిందకులాగు పడదోయు
pull off ఈడ్చివేయు పూర్తిచేయు
pull out of the fire కష్టాలనుంచి బయటపడ వేయు/రక్షించు
pull through తీసుకొని పోవు తీసివేయు
pull up పైకిలాగు బయటకు లాగు; మందలించు చీవాట్లుపెట్టు
pulley కప్పీ గిలక చక్రం రాట్నం
pulmonary ఫుఫుస ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన
pulmonary tuberculosis ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన క్షయవ్యాధి
pulp n గుజ్జు గురుజు v గుజ్జు/సారం తీయు
pulp tooth దంతపుగుజ్జు
pulpit చర్చి (బోధకుడి)వేదిక
pulsate నాడి ఆడు/కొట్టుకొను; స్పందించు చలించు కంపించు వణుకు
pulsation రక్తనాళస్పందన
pulse నాడి; పప్పు/కాయ ధాన్యం
pulse arterial ధమనినాడి
pulse capillary కేశనాళిస్పందనం
pulse venous సిరనాడి
pulseness నాడీహీన
pulveriser కుట్టకం
pulverization చూర్ణీకరణ(ణం); పిండిగొట్టడం చూర్ణనం
pulverize పిండికొట్టు పొడి/చూర్ణం చేయు
pulverous చూర్ణమయం
pump n (నీటి)గొట్టం కుళాయి నీళ్ళుతోడే యంత్రం v (పంపుతో) తోడు/నింపు పైకి లేవదీయు; రెచ్చగొట్టు
pun n శ్లేష రెండర్థాలమాట v శ్లేషించు భిన్నార్థాలు వచ్చేటట్లు మాట్లాడు
punch n పిడిగుద్దు; బరమా; హాస్యగాడు v పిడిగుద్దు గుద్దు చిల్లిపెట్టు
punched card/paper సరంధ్రపత్రం
punching రంధ్రణం; ప్రహరణం
punctilio సూక్ష్మవిషయం
punctilious జాగరూక; సమయానుకూలంగా పనిచేసే
punctual వేళతప్పని సమయం పాటించే
punctuality సమయపాలన వేళపాటించటం
punctuate (విరామస్థానాల్లో) క్రమమైన గుర్తులు పెట్టు
punctuation విరామ(చిహ్నం)
punctum రంధ్రకం
puncture n రంధ్రం చిల్లి v చిల్లిపెట్టు రంధ్రం చేయు
puncture lumber వెన్నెముకలో రంధ్రంపెట్టి ద్రవం తీయటం
pungent ఘాటయిన కారంగా ఉండే తీవ్ర తీక్ష
punish శిక్షించు దండించు
punishable శిక్షణీయ దండనీయ శిక్షించ/దండించ దగ్గ
punishment దండన శిక్ష
punitive దండనాత్మక శిక్షాత్మక
punitive tax సామూహిక జరిమానా
puny చిన్న పొట్టి అల్ప దుర్బల
pupalia కొక్కెపుకాయ
puparian కోశస్థదశ
pupil కనుపాప; విద్యార్థి శిష్యుడు
pupil-teacher ఛాత్రోపాధ్యాయుడు
pupilage శిష్యత్వం
puppet కీలుబొమ్మ
puppet government కీలుబొమ్మ ప్రభుత్వం
puppet show బొమ్మలాట బొమ్మల తమాషా తోలుబొమ్మలాట
purblind జడ; చత్వారం/దృష్టిమాంద్యం గల
purchase n కొనుగోలు క్రయం v కొను ఖరీదు చేయు
purchase tax క్రయం పన్ను; కొనుగోలు పన్ను
purchasing power కొనుగోలుశక్తి
purchaser కొనేవ్యక్తి కొనుగోలుదారు ఖరీదుదారు గ్రాహకుడు క్రేత
pure పవిత్ర నిర్మల స్వచ్ఛ పరిశుద్ధ కల్తీలేని
pure mathematics శుద్ధగణితశాస్త్రం
pure-science తత్వశాస్త్రం
pure-sociology సైద్ధాంతిక సమాజశాస్త్రం
purgative విరేచనకారి; భేదిమందు; పరిశుద్ధం చేసే
purgatory (పాప) ప్రాయశ్చిత్త స్థలం
purge n భేది విరేచనం v శుద్ధిచేయు కల్మషం తొలగించు
purification శుద్ధి శుభ్రంచేయటం; పవిత్రీకరణ(ణం)
purifidation శుద్ధీకరణం
purified శుభ్రపరచిన
purifier శుద్ధీకరణి
purify శుభ్రపరచు శుద్ధిచేయు; పవిత్రీకరించు
purism (పరి)శుద్ధతావాదం
puritanism కఠోరనైతికతావాదం
purity స్వచ్ఛత పవిత్రత
purlieu పొలిమేర పొరుగు ప్రాంతం
purloin దొంగిలించు అపహరించు
purple వంగ వన్నె నీలరక్త మిశ్రవర్ణం ఊదారంగు
purport n సారాంశం తాత్పర్యం భావం అభిప్రాయం అర్థం ఆశయం v అభిప్రాయ పడు తాత్పర్యం చెప్పు
purpose adj ఉద్దేశపూర్వక సాభిప్రాయ ప్రయోజనాత్మక n లక్ష్యం ఉద్దేశం ప్రయోజనం
purse సంచి బొక్కసం ముల్లె; మూట ఖజానా; బహూకరణధనం
pursuance అనుసరణ
pursue అనుసరించు వెంబడించు అనుకరించు అన్వేషించు
pursuit అన్వేషణ అనుసరణ తరమటం వెంటబడటం; పని వృత్తి
purulentus చీము
purvey అమర్చు (భోజనసామగ్రి)సమకూర్చు
purview అవకాశం వ్యాప్తి (దృష్టి)పరిధి హద్దు
pus చీము
push n తోపు పోటు నెట్టు v తోయు నెట్టు పొడుచు; పురికొల్పు
push-broom scanning technique మార్జనీ నిరీక్షణ విధానం
pusillanimous పిరికి భీరువైన భయస్వభావం గల
pustul చీముపొక్కు
pustule పొక్కు
put ఉంచు పెట్టు వేయు నియమించు ప్రదర్శించు ఉపపాదించు
put about కష్టపెట్టు మార్గం మార్చు
put across తెలియజెప్పు; నెరవేర్చు
put back యథాస్థానంలో ఉంచు
put by వేరు చేయు వేరుగా ఉంచు
put down నిలుపు ఆపు అణచివేయు
put forth ప్రస్తావించు ప్రకటించు ప్రదర్శించు కార్యరూపానికి తెచ్చు
put forward ఎదుటకు తెచ్చు ప్రతిపాదించు
put in cold store స్తంభింపజేయు
put off వాయిదావేయు; ఆర్పు
put through పంపు; పూర్తిచేయు
put up ముందుంచు; గ్రహించు
put-up job (దొడ్డిదారిన) సంపాదించిన ఉద్యోగం
put up with సహించు భరించు
putrefaction కుళ్ళటం మురిగిపోవటం
putrefy చెడిపోవు కుఌపోవు మురిగిపోవు
putrid కుఌన మురిగిన
puzzle n చిక్కు కలవరపాటు విభ్రమస్థితి; ప్రహేళిక v చిక్కుపెట్టు కలవర పెట్టు/పడు
pygmy మరుగుజ్జు వామనుడు చాలా పొట్టిమనిషి
pylon ఆధారం స్తంభం దర్వాజా
pyloric ఆంత్రముఖ కవాటం
pylorus ఆంత్రముఖం
pyorrhoea దంతస్రావం
pyramid సూచ్యగ్రభవనం గోపురం
pyre చితి
pyrexia జ్వరం
pyroheliometer సూర్యతాపమాపకం
pyromania దహనోన్మాదం
pyrometer ఉష్ణమాపకం ఉష్ణతాపమాపకం
pyroscope ఉష్ణ(తాప)దర్శకం
pyrotechnic బాణాసంచా తయారుచేసే విద్య
pyrrhic victory అపజయానంతర విజయం అంతిమ విజయం
python కొండచిలువ
pick a quarrel పోట్లాటపెట్టుకొను
passive resistance వినయపూర్వకావరోధం సవినయ నిరోధం; సత్యాగ్రహం
public safety సమాజ/ప్రజా భద్రత
patron saint రక్షకసాధువు
primary school ప్రాథమిక పాఠశాల
private school ప్రైవేట్ పాఠశాల
public school పబ్లిక్ పాఠశాల
put to sea సముద్రయానం ఆరంభించు
personal security వ్యక్తిగత పూచీ/జామీను/హామీ
public security public safety ప్రజాక్షేమం సమాజభద్రత
public servant ప్రజాసేవకుడు
put to silence నిరుత్తరం చేయు మాట్లాడకుండ చేయు
put a spoke in person's wheel ఒకరి పనిలో అడ్డుతగులు
put a stopper on ఆపివేయు నిలిపివేయు బంధించు
pull the strings ఆశ్రయించు పనినెరవేర్చుకొను
preferential tariff రాయితీగల సుంకం
passenger traffic ప్రయాణికుల రాకపోకలు
play truant (అనుమతి లేకుండా) గైరుహాజరగు
partial verdict పాక్షికనిర్ణయం
point of view దృష్టికోణం వైఖరి
private war వ్యక్తిగతయుద్ధం అనుమతిలేని పోరాటం
pour oil on troubled water శాంతింపజేయు
personal wealth వ్యక్తిగత సంపద
put a spoke in one's wheel ఒకరి పనిలో అడ్డు తగులు
pay for one's whistle చేసిన పాపానికి ఫలితం అనుభవించు
put thing in writing రాతలో పెట్టు లిపిబద్ధం చేయు